Published:

Anslag: Familjenämndens individ- och familjeutskott 2019-06-03

Organ

Familjenämndens individ- och familjeutskott

Sammanträdesdatum

2019-06-03

Paragraf

§§ 75-95

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-17

Datum då anslaget tas ned

2019-07-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Billy…

Published:

Anslag: Familjenämnden 2019-05-24

Organ

Familjenämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-24

Paragrafer

§§ 47-57

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-17

Datum då anslaget tas ned

2019-07-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Billy Nielsen genom Mary Nilsson

Published:

Anslag: Familjenämndens utbildningsutskott 2019-06-07

Organ

Familjenämndens utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2019-06-07

Paragrafer

§§ 33-42

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-14

Datum då anslaget tas ned

2019-07-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Billy Nielsen…

Published:

Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-05

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-06-05

Paragraf

§§ 163-170

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-14

Datum då anslaget tas ned

2019-07-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Olof Hammar

Published:

Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-29

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-05-29

Paragraf

§§ 143-162

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-11

Datum då anslaget tas ned

2019-07-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Johan Linander…