Våld och övergrepp

Våld och övergrepp

Social jour

Det finns social beredskapsjour i Tomelilla kommun som är tillgänglig på telefon utanför socialkontorets ordinarie öppettider som är: måndag till torsdag 8.00-16.30 samt fredag 8.00-15.00. Sociala jouren prioriterar akuta barn- och ungdomsärenden, akuta missbruksärende och ärenden som rör våld i nära relationer. Den sociala jouren sker i samarbete mellan Tomelilla, Sjöbo, Svedala, Trelleborg, Skurup, Simrishamn, Ystads och Vellinge kommuner.

Du kan nå den sociala beredskapsjouren genom att ringa 112. 

Socialtjänst Tomelilla

Dagtid på vardagar, mån-tors 8.00-16.30, fre 8.00-15.00:
Telefon 0417-180 00 (begär att få prata med socialtjänsten).

Vid andra akuta ärenden ring SOS alarm 112.

Våld i nära relationer

Kriscentrum Sydöstra Skåne

Ett gemensamt Kriscentrum med inriktning på våld i nära relationer är placerat i Tomelilla. De kommuner som ingår är Simrishamn, Ystad, Skurup, Tomelilla samt Sjöbo.

Kriscentrum vänder sig till:

  • Kvinnor och män som är eller har varit utsatta för våld, hot eller kränkningar i nära relationer, inklusive flickor och pojkar under 18 år
  • Barn som upplever eller har upplevt våld i hemmet
  • Män och kvinnor som utövar våld i nära relationer

Läs mer om Kriscentrum

Telefon: 0411-783 77
Telefon tid 09.00- 16.00 Övrig tid kan man lämna ett meddelande och de återkommer.
E-post: info@remove-this.freezonen.se
Hemsida: www.freezonen.se 

Kvinnofridslinjen

Telefon: 020-50 50 50
Stödtelefon för dig som upplevt hot och våld.