Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Lyssna

Viktigt meddelande till allmänheten - VMA

Signalen betyder att du ska:

  • Gå inomhus
  • Stänga dörrar och fönster
  • Lyssna på radio och TV

Vid allvarlig olyckshändelse som t ex utsläpp av giftiga gaser eller brännbara vätskor eller spridning av giftiga gaser från bränder där allmänheten behöver varnas och informeras, kan signalen "viktigt meddelande" ges över systemet för utomhusvarning.

Signalen består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders mellanrum. Signalen avges under minst 2 minuter.

 

Meddelande i TV, radio och via telefon 

Varningsmeddelande, kan begäras av räddningsledare, innehåller akut information och ska sändas vid omedelbar fara för liv, då skador uppstått på liv eller egendom eller då risken för omedelbar skada är överhängande.

Meddelandet har förtur och sändningsledaren bryter pågående sändning i radio eller TV för detta meddelande. Sedan den 1 september finns även möjlighet att sända information via det fasta telefonnätet. Så småningom kommer denna funktion även gäller mobiltelefoner.

Informationsmeddelande, kan begäras av kommunal krisledning, sänds för att förebygga och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Meddalandet sänds så fort som det är möjligt, men utan att bryta pågående sändning.

Stanna upp och lyssna på signalen den första måndagen i varje kvartal kl 15.00. Då är det bara ett test. Nästa gång kan den rädda ditt liv, så kom ihåg vad den betyder

Nytt system för "Viktigt meddelande till allmänheten" via telefonen

SOS Alarm har fått i uppdrag av staten att ta fram en teknik för att vid en kris kunna varna befolkningen genom ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA) via mobilen och den fasta telefonen. Först ut är den fasta telefonin.

Genom att även varna genom mobilen och den fasta telefonen kan en större del av befolkningen nås vid en kris eller större händelse. SOS Alarm ska genom denna tekniska plattform även kunna skicka ut information till alla med en mobiltelefon. Systemet ska kunna avgränsa informationen geografiskt, t ex till Sydöstra Skånes invånare.

Kommuner, regioner, länsstyrelser, statliga myndigheter med flera ska enskilt eller tillsammans kunna varna medborgare, lämna kompletterande information eller svara på frågor från medborgarna om en kris eller större händelse.

Systemet kommer att lanseras i två steg. Det första steget genomförs den 1 september och omfattar fasta telefoner. I ett kommande andra steg kommer även mobiltelefoner att användas för ett viktigt meddelande till allmänheten. Det andra steget kräver en lagändring och en ansökan om detta har lämnats in.

De vanliga sätten att varna genom ett VMA kommer att finnas kvar. Det innebär varningar via radio och tv, samt i särskilda fall även genom en ljudsignal utomhus, den så kallade Hesa Fredrik.