Trygghet och säkerhet

Lyssna

Tomelilla - en säker och trygg kommun

Tomelilla kommun bedriver ett aktivt arbete för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen. Vi hantera risker och arbetar förebyggande genom information, rådgivning, stöd, utbildning och samverkan.
På sidorna i vänstermenyn hittar du mer information om detta arbete.

Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Tomelilla kommer information om vad som har hänt, lägesbeskrivningar, med mera att läggas ut på vår webbplats.

113 13 - information vid olyckor och kriser

113 13 är telefonnumret som du kan ringa för information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Du kan ringa 113 13 dygnet runt, året om och få prata med en operatör som svarar på dina frågor och tar emot din information.

Om du inte behöver hjälp i en nödsituation, utan bara vill ha eller lämna information om en större händelse som till exempel en storm, en influensaepidemi eller en brand, då ringer du 113 13.

Kontakter

Vid akuta situationer
Ring 112

Räddningstjänsten
Tel: 010 - 110 25 00

Polisen
114 14

Säkerhetssamordnare Tomelilla kommun
Dan Bengtsson
dan.bengtsson@remove-this.tomelilla.se

Se även...

Säkerhetsbroschyren "Livsviktig handbok"

The safety brochure "An essential handbook"