Rehabilitering

Lyssna

Kommunen har ett ansvar att upprätthålla en god funktions- och aktivitetsförmåga för personer över 20 år som inte kan ta sig till primärvårdens fysioterapeuter och arbetsterapeuter.  Kostnaden för rehabilitering och utprovning av hjälpmedel ingår i kommunens maxtaxa.  

Rehabgruppen består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistenter och handläggare för bostadsanpassning.  Arbetet sker utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt och riktar sig mot ordinärt boende, särskilt boende och gruppboende/dagverksamhet inom LSS. Arbetet genomsyras av kommunens gemensamma värdegrund med kommuninvånaren i fokus.

Fysioterapeut /arbetsterapeut utreder och bedömer ditt behov av rehabilitering/habilitering.  Vi utformar insatserna tillsammans med dig och målet är att göra vardagens aktiviteter möjliga och trygga för dig och att du ska klara dig på bästa sätt.

Arbetsterapeut och fysioterapeut arbetar i team utifrån en geografisk indelning av kommunen.

Arbetsterapeut kan bland annat hjälpa dig med

  • Bedömning och träning av aktiviteter i vardagen, t.ex. personlig vård, förflyttningar och husgöromål.
  • Utprovning av tekniska hjälpmedel för att underlätta vardagen i hemmet.
  • Bedömning av boendemiljö med förslag till förändring, t.ex. i samband med bostadsanpassning.

Fysioterapeut kan bland annat hjälpa dig med

  • Bedömning, träning och behandling vid nedsatt funktionsförmåga
  • Smärtbehandling
  • Utprovning av tekniska hjälpmedel för gång- förflyttning.

Hemrehabilitering

I vår kommun kan vi erbjuda hemrehabilitering, det vill säga träning i det egna hemmet där man känner sig trygg och kan sin närmiljö.

Det kan vara aktuellt för dig som upplever att din förmåga att utföra dina vardagsaktiviteter har försämrats t.ex. efter sjukhusvistelse, sjukdom eller skada. Hemrehabilitering utförs av leg. arbetsterapeut, leg. fysioterapeut och rehabassistent.

Hjälpmedel

Kommunen ansvarar för tekniska hjälpmedel i bostaden för dig som är över 20 år.

Om du har svårt att klarar din vardag kan du som en del i rehabiliteringen behöva tekniska hjälpmedel.  Bedömning, utprovning och förskrivning görs av leg. arbetsterapeut eller fysioterapeut. Hjälpmedel lånas ut kostnadsfritt, men en avgift tas ut för själva förskrivningen.  Hjälpmedel är ett lån och det är du själv som har ansvar för rengöring och underhåll. Om det uppstår något fel med ditt hjälpmedel ska nu genast ta kontakt med din arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Återlämning av hjälpmedel sker på lastbryggan på  Välagården. Infart från Adelgatan. Öppettider är vardagar 9-10. Vid behov av återlämning andra tider vänligen ring telefonsvarare på telefonnummer 0417-184 23.

Bostadsanpassning

Handläggaren för bostadsanpassning finns i Rehabgruppen. Söker du bidrag för anpassning skall behovet styrkas genom intyg av arbetsterapeut, läkare, eller annan sakkunnig.

Läs mer om bostadsanpassning här.

Fall och fallprevention

Om du som äldre person har fallit eller har blivit rädd för att falla kan du kontakta Tomelilla Kommunens Rehabgrupp.  Vi hjälper dig med en individuell fallriskbedömning och gemensam planering av eventuella åtgärder, till exempel genomgång av riskfaktorer i hemmet, hjälpmedel eller träning. Våra åtgärder och regelbundna uppföljningar leder till ett tryggare liv och ökad livskvalitet.

Kontakta oss

Rehab
Välagården, Fabriksgatan 22
273 30 Tomelilla
Tel: 0417-184 23
Fax: 0417-184 02

Enhetschef rehabgruppen
Elisabeth Håkansson
0417-182 70
elisabeth.hakansson@remove-this.tomelilla.se