Sjukvård och tandvård

Lyssna

Sjuk- och tandvård

På den här sidan får du råd vart du vänder dig om du blir sjuk. Sjukvårdsrådgivningen har öppet dygnet runt och kan ge dig medicinska råd. Vardagar under dagtid kontaktar du din vårdcentral. Om du blir akut sjuk ringer du 112.
Kommunal hemsjukvård är till för personer som inte själva kan ta sig till vårdcentral eller annan vårdgivare. Du som har ett stort omsorgsbehov eller funktionsnedsättning kan ha rätt till tandvårdsintyg och uppsökande tandvård.

Om du behöver vård

Kontakta Sjukvårdsrådgivningen, telefon 1177

Om du behöver råd vid skador eller sjukdomar ringer du till sjukvårdsrådgivningen som har öppet alla dagar, dygnet runt. Sjukvårdsrådgivningen fungerar som ett komplement till vårdcentralerna. Samtalet kostar som ett lokalsamtal. Du som är döv eller hörselskadad kan ringa den rikstäckande sjukvårdsupplysningen på texttelefon 020-33 00 00. Se mer på 1177.se

Kontakta vårdcentralen

När du behöver råd under pågående behandling, beställa tid eller förnya recept tar du kontakt med din vårdcentral. På vårdcentralen får du också hjälp med de flesta akuta sjukdomstillstånd. Vårdcentralerna har speciella tider avsatta för akuta besök. Läs mer om vårdcentraler/öppenvård

Vid allvarlig skada eller sjukdom

Om du blir allvarligt sjuk eller om det inträffar en olycka - ring SOS Alarm, telefon 112, och berätta vad som hänt. SOS-operatören larmar de resurser du behöver.

Åk inte oanmäld till jourläkarmottagning eller sjukhusets akutmottagning såvida inte tillståndet är allvarligt och brådskande. Det sparar dig onödigt väntande på mottagningen.

Hälso- och sjukvård i hemmet

Du som på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentral eller distriktssköterskans mottagning kan få hemsjukvård genom kommunen. Det är kommunens sjuksköterska i samråd med din läkare som bedömer om du har rätt till hemsjukvård.  Läs mer om hemsjukvård

Kommunen har också ett ansvar att upprätthålla en god funktions- och aktivitetsförmåga för personer som inte kan ta sig till primärvårdens sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Behöver du hjälpmedel är det kommunens sjukgymnast och arbetsterapeut som bedömer ditt behov och provar ut hjälpmedlet i ditt hem. Läs mer om rehabilitering och hjälpmedel

Du som har ett stort omsorgsbehov eller funktionsnedsättning kan ha rätt till tandvårdsintyg och uppsökande tandvård. Läs mer om tandvård