Psykisk ohälsa

Lyssna

Besvär som medför psykisk ohälsa

Enligt psykiatrireformen 1995 har kommunerna ansvar för dels boende, stöd och sysselsättning, dels viss hälso- och sjukvård för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Med psykisk funktionsnedsättning menas en människa som har allvarliga och långvariga psykiska besvär som medför  funktionshinder. Det kan påverka boende, arbete, sysselsättning  och sociala relationer.

Genom den kommunala socialpsykiatriverksamheten har du möjlighet att ansöka om insatser som boendestöd, dagverksamhet med mera.

Akuta psykiska problem

Personligt ombud

De personliga ombuden arbetar på klientens uppdrag. De har till uppgift att hjälpa till i kontakten med bland annat vårdinstitutioner och myndigheter och slussning till rätt instans. 

Se mer om personligt ombud

Brukarinflytandesamordnare

Samordnaren har till uppgift öka möjligheterna till inflytande för personer med psykisk ohälsa, personer mellan 18 och 65 år.

Se mer om BISAM (Brukarinflytandesamordnaren)