God man, förvaltare, förmyndare

Lyssna

God man, förvaltare, förmyndare

I vänsterspalten kan du läsa mer om olika typer av ställföreträdskap som god man, förvaltare och förmyndare som Överförmyndaren utövar tillsyn över. Ställföreträdare är ett samlingsbegrepp för de som har som uppdrag att hjälpa personer som har svårt att ta hand om sig själv eller sin egendom. Den som får denna typ av hjälp kallas huvudman.

Behov av god man

Ansökan om god man kan göras av den enskilde själv, av anhöriga eller av överförmyndarnämnden. Det går även för utomstående att anmäla att ett behov förekommer. Läkarintyg ska bifogas till ansökan. Man kan även lämna social utredning som styrker behovet av god man. 

Blankett för ansökan om god man hittar du i vår blankettsamling.

Anmäl intresse att bli god man

Vem som helst kan lämna intresse om att bli god man/förvaltare, men denna person bör själv ha ett välordnat liv, ha kunskaper i familjeekonomi, ha ett genuint intresse för människor och tid att hjälpa till.  

Som god man för ensamkommande barn bör man även ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället och hur det fungerar samt behärska det svenska språket. Det är också viktigt att man har kunskap om barns och ungdomars behov i olika åldrar, och helst erfarenhet av barn och ungdomar i utsatta situationer.

Att vara god man är till stor del ett ideellt arbete, men ett visst arvode och omkostnadsersättning utgår. Beloppet varierar beroende på hur uppdraget ser ut.

På Migrationsverkets hemsida finns mer info och en webbutbildning om uppdraget som god man för ensamkommande barn. 

Du hittar blankett för intresseanmälan i vår blankettsamling. 

Information om regelverk

Här hittar du mer information om regelverket som ligger till grund för begrepp som god man, förvaltare, förmyndare och frihetsbevis.

Information om regelverk

Informationen finns också i lättläst version.

Information om regelverk - lättläst

Kontakta oss

Telefontid: mån-fre 10.00-12.00
Besökstid: enl. överenskommelse
Adress: Överförmyndaren, Gustafs torg 16, 273 80 Tomelilla

Kontaktuppgifter för kansli och Överförmyndare