Överförmyndaren

Lyssna

Överförmyndaren

Överförmyndaren (eller överförmyndarnämnden) är den kommunala myndighet som utövar tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare och kontrollerar att de utför sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner har ett gemensamt handläggarkansli med säte i Tomelilla.

Överförmyndarens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt på grund av till exempel försvagat hälsotillstånd på grund av hög ålder, psykisk sjukdom eller funktionsvariation missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. För den som har behov av hjälp medverkar överförmyndaren till att god man, förvaltare eller förmyndare utses.
 

 

Behöver du ett förvaltarfrihetsbevis?

Ett förvaltarfrihetsbevis är ett bevis om att en person inte har förvaltare. Det kan krävas av en person som ska vara ansvarig för en periodisk tidskrift, ha trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, bli fastighetsmäklare eller advokat m.m.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndaren i den kommun där personen är folkbokförd. För personer i Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner är det Överförmyndarenheten i Tomelilla som utfärdar detta.

Så ansöker du:
Du kan ansöka skriftligen eller per e-post. Du behöver inte ange anledningen till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet. Lämna namn, adress och personnummer. Vi kontrollerar att du är folkbokförd i någon av våra kommuner och skriver ut och postar beviset med A-post.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas utan avgift.

Du skickar din ansökan hit:
Överförmyndarenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla eller overformyndaren@remove-this.tomelilla.se

Kontakta oss

Växeln: 0417 - 180 00
Telefontid: mån-fre 10.00-12.00

Besökstid: endast enligt överenskommelse
Adress: Överförmyndarenheten, Gustafs torg 16, 273 80 Tomelilla

Kontaktuppgifter för kansli och Överförmyndare