Missbruk

Lyssna

Alkohol- och drogmissbruk

Till socialtjänsten kan du vända dig om du eller någon i din närhet har problem med alkohol eller andra droger.
För att ansöka om behandlingsinsats, ring:

Lasse Häggquist
0417-181 47
0709 958 147

Åsa Andersson
0417-181 46
0709-9581 46

Dit ringer du även om du är orolig för en anhörigs alkohol eller droganvändning.

Om du önskar rådgivning kan du vända dig till Öppenvården där du även kan vara anonym. Läs mer under öppenvård.