Hur du överklagar

Lyssna

Hur du överklagar ett beslut från kommunen

Om din ansökan om bistånd helt eller delvis avslås, ska du få ett skriftligt beslut. Beslutet går att överklaga genom förvaltningsbesvär.

Din överklagan skickas till berörd förvaltning. Senast tre veckor från den dag du fick beslutet ska överklagan ha nått förvaltningen.

Förvaltningen kan göra en omprövning av beslutet.

Om förvaltningen inte omprövar sitt beslut skickas det tillsammans med överklagan till förvaltningsrätten för prövning.

Efter utslag i förvaltningsrätten har både förvaltningen och du själv möjlighet att gå vidare och söka prövningstillstånd hos kammarrätten.

Du har rätt att få hjälp och information från berörd förvaltning i samband med överklagandet.

Överklagan skickas till:

Tomelilla Kommun

Gustafs Torg 16

273 32 Tomelilla

Kontakta oss

Tomelilla kommun
0417-180 00
kommun@remove-this.tomelilla.se