Hjälp i hemmet

Lyssna

Behöver du hjälp i hemmet?

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att leva ett bra liv. Kommunen erbjuder olika former av stöd som ska göra det lättare att bo kvar hemma, i sitt eget hem.

Stödet kan till exempel vara hemtjänst, som kan innefatta hjälp med personlig omvårdnad och hushållssysslor. Den som behöver kan få trygghetslarm för att enkelt kunna kalla på hjälp. På natten finns nattpatruller som svarar på larm och sköter hemtjänstinsatser.

Ibland kan korttids- eller växelvistelse göra det lättare att bo kvar hemma.

Vid dagverksamheter erbjuds aktiviteter och gemenskap med andra.

Stöd till anhöriga

Den som vårdar eller har omsorg om en anhörig eller närstående kan behöva stöd och avlösning.

Läs mer på sidan om Anhörigstöd, avlastning