Funktionsnedsättning

Lyssna

Du som har en funktionsnedsättning har rätt till hjälp och stöd som underlättar din vardag.

Vad är en funktionsnedsättning?

Förr talades det om handikapp. Idag säger vi funktionsnedsättning. Ett funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning kan innebära för en person i relation till omgivningen.

Funktionsnedsättningar kan vara medfödda eller förvärvade, synliga eller osynliga. Exempel på medfödda funktionsnedsättningar är utvecklingsstörning, Downs syndrom och autism.

Förvärvade funktionsnedsättningar kan uppstå på grund av olyckor eller sjukdomar.

Exempel på osynliga funktionsnedsättningar är psykiska funktionsnedsättningar, allergier och syn-hörselnedsättningar.

Kontakta oss

Tomelilla kommun
0417-180 00
kommun@remove-this.tomelilla.se