Funktionsnedsättning eller funktionsvariation

Lyssna

Du som har en funktionsnedsättning har rätt till hjälp och stöd som underlättar din vardag.

Vad är en funktionsnedsättning/funktionsvariation?

Förr talades det om handikapp. Idag säger vi funktionsnedsättning. Ett funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning kan innebära för en person i relation till omgivningen.

Funktionsnedsättningar kan vara medfödda eller förvärvade, synliga eller osynliga. Exempel på medfödda funktionsnedsättningar är utvecklingsstörning, Downs syndrom och autism.

Förvärvade funktionsnedsättningar kan uppstå på grund av olyckor eller sjukdomar.

Exempel på osynliga funktionsnedsättningar är psykiska funktionsnedsättningar, allergier och syn-hörselnedsättningar.

idag används också ordet funktionsvariation som ibland syftar på funktionsnedsättning. Ordet har dock egentligen en vidare innebörd och beskriver en persons unika uppsättning förmågor och funktionssätt, oberoende om detta innefattar funktionsnedsättningar.

Det betonas att alla människor skiljer sig åt på samma gång som binder dem samman, oavsett om de har en funktionsnedsättning, funktionsförhöjning eller genomsnittliga förmågor. Ord som funktionsnedsättning kan uppfattas som värderande och att de antyder avsteg från det normala och önskvärda. Detta kan undvikas genom att benämna allt som funktionsvariationer.

Kontakta oss

Tomelilla kommun
0417-180 00
kommun@remove-this.tomelilla.se