Familj, barn och ungdom

Lyssna

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Det omfattar alla barn i åldern 0-18 år i vissa fall ungdomar upp t o m 20 år.

Vi ska erbjuda barn och föräldrar skydd och stöd i olika situationer. Ambitionen är att så tidigt som möjligt möta familjen för att ge rätt hjälp i rätt tid. Vi erbjuder bland annat föräldrautbildning, information och rådgivning i grupp eller enskilt.

Särskilt ansvar ligger på Stöd och omsorg att, i nära samarbete med familjen, se till att barn och ungdomar som inte har det bra får det stöd och det skydd de kan behöva.

Även familjerättsliga frågor, t ex faderskap, vårdnad, boende, umgänge och adoption ligger inom vårt ansvarsområde.

Kontakta oss

Receptionen
Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla
tel: 0417 - 180 00

Telefontid för handläggare:
måndag - fredag 9.00 - 16.00

kommun@remove-this.tomelilla.se

Läs mer på...

Koll på Soc
En webbplats med information om barns rättigheter och möjlighet till stöd från socialtjänsten. Webbplatsen drivs av Barnombudsmannen, skapad i samarbete med barn och unga.