Dödsfall och begravning

Lyssna

Begravning, bouppteckning och dödsboanmälan

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför praktiska frågor kring begravning, bouppteckning och dödsboanmälan.

Begravning, strö ut askan

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsverksamheten för alla medborgare i Sverige oavsett vilken religions- eller kyrkotillhörighet man har. Det gäller också om man inte har någon kyrko- eller religionstillhörighet. Hos länsstyrelsen kan man söka tillstånd att strö ut aska efter en avliden person.

Begravningsombud

Alla människor ska ha samma rättigheter vad gäller begravningar. Länsstyrelsen utser ombud för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombuden ska verka för att församlingen samråder med och informerar även personer som inte tillhör Svenska kyrka, när det gäller till exempel begravningsavgifter och utformningen av begravningsplatser. Se mer på sidan Begravningsombud

Borgerlig begravning

Den borgerliga begravningsakten är en högtidsakt där inga religiösa inslag förekommer. Det finns varken lag eller förordning som anger hur den borgerliga begravningsakten ska ordnas och anhöriga kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten. Antingen erbjuder begravningsbyrån eller kommunen begravningsförrättare. Se mer på sidan Begravning

Bouppteckning

När någon avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder.

Dödsboanmälan

Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet, kan bouppteckningen eventuellt ersättas av en så kallad dödsboanmälan.

Begravningshjälp

Om tillgångarna i dödsboet på dödsdagen inte räcker till en enkel begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten enligt socialtjänstlagen. Se mer under ekonomiskt bistånd

Kommunens ansvar vid dödsfall

Vid dödsfall har kommunen, enligt begravningslagen och ärvdabalken, ansvar för att i vissa fall, beställa begravning, förvalta dödsboet, besluta om dödsboanmälan och lämna ekonomiskt bistånd till begravningskostnad.

Kontakta oss

Receptionen
Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla
tel: 0417 - 180 00

Telefontid för handläggare:
måndag - fredag 9.00 - 16.00

kommun@remove-this.tomelilla.se