Boenden, särskilda

Lyssna

Särskilda boenden i kommunen

I Tomelilla kommun gäller den så kallade kvarboendeprincipen. Den innebär att man ska kunna bo kvar i det egna hemmet även när man behöver stöd och hjälp.
När detta av olika skäl inte längre är möjligt kan kommunen erbjuda så kallat särskilt boende. Dessa är till för personer med stora funktionsnedsättningar, både äldre och yngre, som behöver omsorg och tillsyn dygnet runt.

När kan du ansöka om särskilt boende?

Du kan ansöka om särskilt boende när behovet av tillsyn och omsorg eller kraven på trygghet och säkerhet är så stora att det inte längre är möjligt att bo kvar hemma i det egna hemmet med hjälp av hemtjänst.

Personer med funktonsnedsättning kan ansöka om bostad med särskild service: servicehus eller gruppbostad.

Vi har även boende för personer med psykisk funktionsnedsättning, så kallade gruppboenden.

Se mer om de olika boendeformerna i menyn till vänster.