Anhöriga och frivilliga

Lyssna

Vill du hjälpa till?

Miljontals människor är på flykt undan krig och fattigdom. En del av dessa söker sig till oss. Vad kan du som bor i Tomelilla hjälpa till med? Här har vi samlat information om hur du på olika sätt kan bidra till att de som kommer hit ska få en bra start på livet i Sverige.

Läs mer om hur du kan engagera dig och hjälpa till.

Anhörigstöd och frivilligt arbete

Att leva nära en människa som behöver stöd och vård kan innebära att det egna livsrummet begränsas. Du som anhörig kan behöva stöd för att orka.
Eller är du intresserad av frivilligarbete? Känner du att du har tid och ork över och vill göra en insats för en medmänniska?

Anhörigstöd

Anhörigstöd erbjuds dig som vårdar någon anhörig som är gammal, sjuk eller har funktionsnedsättning.

Läs mer om Anhörigstöd

Vill du göra en insats?

Kontaktperson, ledsagare

Vill du hjälpa en person med funktionsnedsättning till en bättre vardag och ett aktivt fritidsliv?

Läs mer om hur du blir kontaktperson

Läs mer om hur du blir ledsagare

Glädjespridare

Vill du gör en ideell insats? Det kan vara ett besök hos någon som är ensam, en aktivitet på ett äldreboende, att följa någon till ett läkarbesök eller annan social insats som bygger på att kunna ge människor extra livskrydda utöver lagstadgade insatser.

Läs mer om glädjespridae

Pensionärsrådet, Handikapprådet - Kommunala tillgänglighetsrådet, KTR

Läs mer på sidan "Rådgivande organ"