Planerar ni att gifta er? Då kan ni kan välja antingen en kyrklig eller en borgerlig vigsel. Väljer ni att gifta er borgerligt förrättas vigseln av en av kommunens särskilt utsedda vigselförrättare.

Plats

Vigseln kan förrättas i Tomelilla kulturhus eller på annan önskad plats inom kommunen som ni i så fall kommer överens med er vigselförrättare om.

Vittnen

Två vittnen ska närvara under vigselakten. Ni ansvarar för att vittnen finns. Vittnena ska båda ha fyllt 18 år. De måste även förstå svenska språket.

Vigselakten

Vigseln förrättas enligt ett vigselprotokoll, och kan utföras i en kort eller en något längre version utifrån ert önskemål. Efteråt får ni ett vigselbevis som ett minne från er vigsel.

Detta måste ni göra innan ni gifter er:

För att kunna vigas behöver ni ha ett hindersprövningsintyg och ett vigselintyg. Ansökan om hindersprövning ska göras av er gemensamt hos Skatteverket enligt blankett SKV 7880. I hindersprövningen kontrolleras att det inte finns några hinder mot att ni gifter er. Enligt svensk lag finns följande hinder:

  • ålder – om någon av er är under 18 år får ni inte gifta er

  • släktskap – om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra

  • redan gift - om någon av er redan är gift får ni inte gifta er

När hindersprövningen är godkänd får ni ett intyg om hindersprövning från Skatteverket tillsammans med ett vigselintyg. De två intygen skickas hem till er från Skatteverket och är giltiga i fyra månader. Dessa dokument lämnar ni till er vigselförrättare innan vigseln.

Glöm inte att anmäla till Skatteverket vilket efternamn ni ska ha efter vigseln enligt Skatteverkets blankett SKV7502.

Ansök i god tid

Ni ska lämna båda intygen till vigselförrättaren så tänk på att ansöka om intygen i god tid före vigseln. Efter vigseln undertecknar vigselförrättaren vigselintyget och kommunen skickar in det till Skatteverket för registrering i folkbokföringen. Registreringen kan ta upp till 6 veckor.

Borgerlig vigsel i Sverige är kostnadsfri.

Vigselförrättare

Vill ni gifta er borgerligt förrättas vigseln av en särskilt utsedd borgerlig vigselförrättare. Vilka dessa är i Tomelilla kommun och hur du kontaktar dem ser du här nedanför.