Extra stöd för förstagångsföräldrar

Växa tryggt är ett utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar. Från och med början av 2020 är Tomelilla en av de deltagande kommunerna. Växa tryggt innebär att föräldrar erbjuds sex hembesök av bland annat barnhälsovårdssjuksköterska, barnmorska från mödrahälsovården och tandsköterska/tandhygienist från tandvården.

Fyra extra besök

Barnhälsovårdens basprogram erbjuder i dag alla familjer två hembesök av barnhälsovårdssjuksköterska, ett när barnet är nyfött och ett vid åtta månader. Utöver det förläggs alltså ytterligare fyra besök i hemmet. Hembesöken i Växa tryggt är en integrerad del av det sedvanliga basprogrammet som används inom barnhälsovården.

Stödjande insatser tidigt

Syftet med Växa tryggt är att förbättra förutsättningarna för barnets hälsa genom att tidigt erbjuda stödjande insatser. Hembesöken ger dessutom möjlighet till extra tid och stöd för dig som förälder.  

Projektet samordnas av Kommunförbundet Skåne och följs av forskare på Malmö universitet.