Extra stöd för förstagångsföräldrar

Tomelillamodellen av Växa tryggt är ett utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar. Tomelilla kommun har varit en av de deltagande kommunerna i projektet och har nu impelmenterat vår egen modell. Växa tryggt innebär att förstagångsföräldrar erbjuds förstärkta hembesök av barnhälsovårdssjuksköterska, barnmorska från mödrahälsovården, föräldrastödjare från socialtjänstens öppenvård och tandsköterska/tandhygienist från tandvården.

Hembesöken i Tomelillamodellen av Växa tryggt är en integrerad del av det vanliga basprogrammet, som innehåller två hembesök och används inom barnhälsovården. Syftet är att förbättra förutsättningarna för barnets hälsa genom att tidigt erbjuda stödjande insatser. Hembesöken ger dessutom möjlighet till extra tid och stöd för dig som förälder.  

Tomelillamodellen av Växa tryggt är ett samarbete mellan Tomelilla kommun, Capio barnavårdscentral Tomelilla, Capio barnmorskemottagning Tomelilla, Barnavårdscentralen Tomelilla och Folktandvården Tomelilla. 

Tomelilla kommun samlar både barnhälsovården, mödrahälsovården, förebyggande socialtjänsten och tandvården i ett och samma team där professionerna kompletterar varandra. Detta är ett unikt samarbete och ett tidigt och förstärkt stöd till barn och föräldrar i Tomelilla kommun.

Kontakta den mottagning du är listad hos för mer detaljerad information.