Råd och stöd till blivande föräldrar, till familjer med barn och ungdomar och till ungdomar

Råd-och stöd handlar om vägledning utifrån barns behov och är:

 • Allmänt/generellt rådgivande och stödjande samtal
 • Mellan ett till fem samtalstillfällen
 • Föräldra-barn-ungdomsorienterat 
 • Avgiftsfritt
 • Anonymt om så önskas
 • Journalföringsfritt
 • Tillgänglig för ungdom på eget initiativ from 15 års ålder

För att få kontakt med någon av oss som jobbar på socialtjänstens öppenvård, ring Tomelilla direkt på 0417-18 000 och be om att blir kopplad till öppenvården.

Du hittar oss på Balder, på Banmästargatan 17.

Familjebehandling är riktad till föräldrar, barn och ungdomar som fått uppdrag beviljat från socialtjänsten.

 • Samarbetssamtal vänder sig till föräldrar som inte lever tillsammans.
 • Samtalen syftar till att undvika långvariga och smärtsamma juridiska processer rörande vårdnad, boende och umgänge.
 • Målet är att föräldrarna dels ska kunna enas i frågor kring barnen och dels förbättra sin förmåga att samarbeta som föräldrar. 
 • Samarbetssamtal är frivilliga och kostnadsfria.
 • Samarbetssamtalen inleds med enskilda samtal därefter påbörjas de gemensamma. Vid de gemensamma samtalen är vi två samtalsledare.
 • Under samarbetssamtalen hjälper vi er att hålla ert/era barn i fokus.
 • Barnsamtal kan erbjudas vid behov.
 • Är ni föräldrar överens kan vi skriva ett avtal om det ni har kommit överens om.

BIFF är en utbildning till föräldrar som är intresserade av vad som händer med barn som varit med om, eller befinner sig, i föräldrakonflikter. Det är en utbildning i grupp som:

 • Ger en ökad förståelse för vad som gynnar barns utveckling och behov
 • Är en möjlighet till reflektion kring vad man som förälder kan göra för att underlätta för sitt barn
 • Ökar tilltron till sin egen förmåga och betydelse som förälder
 • Innehåller tre utbildningstillfällen på kvällstid där föräldrapar inte är i samma grupp
 • Är uppdelad i tre teman: förändringar i barnets liv, barns behov och kommunikation 
 • Avgiftsfritt.

KOMET är ett föräldrautbildningsprogram för att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn. Den riktar sig till föräldrar med barn och ungdomar i åldern 3–11 år.     

 • Vi träffas i grupp vid elva tillfällen
 • Utbildningen är kostnadsfri
 • Utbildningen är i resursenheten Balders lokaler på kvällstid
 • Utbildningen bygger på forskning om hur konflikter kan minskas och relationer kan stärkas mellan barn och föräldrar
 • Du får praktiska övningar att prova hemma mellan utbildningstillfällena
 • Du får en chans att utbyta erfarenheter med andra föräldrar och två KOMET-gruppledare

Cope är en föräldrautbildning riktad till föräldrar med ungdomar i tonåren:

 • Ger föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina barn på ett respektfullt sätt
 • Stärker de vuxna i sitt föräldraskap
 • Förbättrar samspelet inom familjen
 • Skapar ett nätverk mellan vuxna

Föräldragruppen är för föräldrar som vill umgås med andra föräldrar tillsammans med sina barn och få möjlighet till rådgivning i frågor som rör barn.

Vi träffad på Solhuset onsdagar klockan 10.00–12.00

Programmet är utvecklat för barn i åldrarna 7–12 år som lever med någon som har kemiskt beroende eller annan beroendeproblematik eller psykisk ohälsa .

Metoden syftar till att utrusta barnen med verktyg att hantera sin många gånger tuffa vardag, ta bort känslan av skuld och att lära dem att ta hand om sig själv på ett sunt sätt.

En annan viktig del i programmen är ge barnen möjlighet att möta andra i samma situation och dela deras erfarenheter, att få veta att man inte är ensam samt att kunna identifiera sig med andra.