Personligt ombud kan ge stöd till förändring

Om du är 18 år och uppåt och har en långvarig psykisk ohälsa som påverkar det dagliga livet kan du få ett personligt ombud. Ett personligt ombud kan ge dig stöd till förändring. Du och ditt personliga ombud identifierar tillsammans dina problem och önskemål och gör en plan över vad som kan förändras och förbättras.

Ett personligt ombud är en möjlighet, inte en rättighet och avgörs från fall till fall.

Vi arbetar tillsammans

Det personliga ombudets roll och arbetsuppgifter skiljer sig från andra yrkeskategorier på flera sätt och är fristående från myndigheter:

  • Du är uppdragsgivaren och bestämmer takten, ombudet stödjer dig i att nå dina mål
  • Vi arbetar långsiktigt för att nå dina mål
  • Flexibelt arbete utifrån din situation
  • Arbetar för att skapa bra kontakt med sjukvård och olika myndigheter
  • Du kan när som helst välja att avsluta din kontakt med personligt ombud.

Tidsbegränsad hjälp

Personligt ombud är ett tidsbegränsat stöd, vilket innebär att när uppdraget är klart avslutas kontakten. Du kan söka vårt stöd igen med nya uppdrag.

Vi påtalar brister i systemen

Vår uppgift är också att upptäcka och påtala de brister i serviceutbudet som gör att klienters behov inte blir tillgodosedda. Myndigheterna har möjlighet att kvalitetssäkra sina verksamheter utifrån de påtalade systembristerna.

Patient-, brukar- och anhörigorganisationer

Patient-, brukar- och anhörigorganisationerna betyder mycket för vårt arbete. De har en viktig roll för att nå de klienter som har störst behov och behöver stöd av personligt ombud.

Anna Halonen, personligt ombud

Mejl: anna.halonen@tomelilla.se

Telefonnummer: 0709–958388

Susie Svensson, personligt ombud

Mejl: susie.svensson@remove-this.sjobo.remove-this.se

Telefonnummer: 0766-34 27 72

 

Du, eller med hjälp av någon annan, tar kontakt med något av våra ombud. Se mer under fliken kontakt. 

Stödet med ett personligt ombud bygger på ett samarbete mellan dig som söker hjälp och det personliga ombudet. Tillsammans identifierar vi dina behov. Vi skapar och fördjupar kontakter inom sjukvård, olika myndigheter och andra aktörer som kan vara viktiga för att du ska få en förbättrad livssituation.

Personligt ombud är ett tidsbegränsat stöd, vilket innebär att när uppdraget är klart avslutas kontakten.

Personligt ombud vägleder dig till rätt myndighet.

 Ja, du kan söka vårt stöd igen med nya uppdrag.

Det ingår i vårt uppdrag att vara ute och informera om oss och vår verksamhet.