Kommunerna i Sverige har ansvar för dels boende, stöd och sysselsättning, dels viss hälso- och sjukvård för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Med psykisk funktionsnedsättning menas en människa som har allvarliga och långvariga psykiska besvär som medför funktionshinder. Det kan påverka boende, arbete, sysselsättning och sociala relationer.

Genom den kommunala socialpsykiatriverksamheten har du möjlighet att ansöka om insatser som boendestöd, dagverksamhet med mera.

Personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om boendestöd i hemmet.

Boendestödet går ut på att stötta dig i din vardagsmiljö och att underlätta för ett liv ute i samhället. Vi utgår ifrån ett återhämtningsinriktat synsätt, med syfte att öka självständigheten.

En av boendestödspersonalens viktigaste uppgifter är att skapa en god relation med dig och finnas till som stöd. Boendestöd sker både i och utanför det egna hemmet.

Träffpunkten/REBUS och Café Kryddan

På grund av de skärpta allmänna råden i Skåne för att minska smittspridningen av covid-19 håller Rebus/träffpunkten stängt mellan 23 november och 20 december. 

Vad vi gör i vår verksamhet bestämmer vi tillsammans på våra brukarmöten som hålls en gång i månaden.

Priset vid utflykter och annat bekostar ni själv. Verksamheten är annars kostnadsfri.

Vi har öppet 9.00 - 16.00.

Tänk på att:

  • Alla har en möjlighet att förbättra sitt liv.
  • Det är viktigt att skapa goda relationer.
  • Det är dina egna val som ska styra din rehabilitering.
  • Återhämtning och rehabilitering är en ytterst individuell process.

Berörs du på något sätt av psykisk ohälsa? Då är du välkommen att ta del av alla möjligheter till psykisk hälsa och glädje på vårt återhämtningscafé. Här träffas vi för att prata om vad återhämtning innebär och tipsar om verktyg för att må bra.

Tillfällen hösten 2020:

16 september klockan 17.30 – 20.
Tomelillabygdens Församlingshem, Byavägen 2, Tomelilla

Återhämtningscafé ett samarbetsprojekt mellan kommunerna och psykiatrin i sydöstra Skåne.

Projektet Häng med oss ut 2.0 (HMOU 2.0) är ett samarbete mellan de socialpsykiatriska verksamheterna i SÖSK (Sjöbo, Ystad, Tomelilla, Skurup och Simrishamn) och Friluftsfrämjandet. Projektet startade våren 2018 och kommer att pågå under tre år. Syftet med projektet är att erbjuda personer i socialpsykiatriska verksamheter i Sjöbo, Ystad och Tomelilla återhämtningsinriktade friluftsaktiviteter i den ideella föreningen Friluftsfrämjandets lokalavdelning Sjöbos regi. Deltagarna i projektet får prova olika typer av friluftsaktiviteter under minst ett år. 

Är du intresserad av att delta i projektet eller vill veta mer?

Kontakta projektledare Therese Rosenkvist, leg arbetsterapeut
Telefon: 0766-37 38 02
E-post: therese.rosenkvist@sjobo.se

I Tomelilla kommun finns två personliga ombud (PO). Till oss kan personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning vända sig. Vi arbetar fristående och oberoende från myndigheter.

Vi arbetar för att personer med psykisk funktionsnedsättning får den hjälp som hen har rätt till. Det kan till exempel handla om att ge stöd i kontakterna med sjukvård, kommun och försäkringskassa. Vi ska även arbeta för att myndigheter tar sitt samordningsansvar samt påtala och belysa eventuella brister i samhället som berör gruppen.

Stödet från oss ska hjälpa den enskilde att återfå kontrollen och makten över sitt eget liv. Därigenom kan delaktigheten och inflytandet över insatserna öka. Detta stöd är kostnadsfritt och arbetet sker alltid tillsammans med klienten och på dennes uppdrag.

Vi har tystnadsplikt och är varsamma med det förtroende vi får.

Vi arbetar inte med personer som är aktiva i missbruk eller kriminalitet, ej heller med asylsökande.