Kommunerna i Sverige har ansvar för dels boende, stöd och sysselsättning, dels viss hälso- och sjukvård för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Med psykisk funktionsnedsättning menas en människa som har allvarliga och långvariga psykiska besvär som medför funktionshinder. Det kan påverka boende, arbete, sysselsättning och sociala relationer.

Genom den kommunala socialpsykiatriverksamheten har du möjlighet att ansöka om insatser som boendestöd, dagverksamhet med mera.

Personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om boendestöd i hemmet.

Boendestödet går ut på att stötta dig i din vardagsmiljö och att underlätta för ett liv ute i samhället. Vi utgår ifrån ett återhämtningsinriktat synsätt, med syfte att öka självständigheten.

En av boendestödspersonalens viktigaste uppgifter är att skapa en god relation med dig och finnas till som stöd. Boendestöd sker både i och utanför det egna hemmet.

Vår öppna verksamhet finns på Byavägen 37 i Tomelilla, bredvid Byagården.

Öppettider: måndag–fredag, 09:00–16:00

Här kan man gå hit för att umgås eller för att koppla av ensam.
Aktiviteterna som fixas bestäms vid våra månadsmöten. (Se flik ”Övriga aktiviteter")

Verksamheten är kostnadsfri! Men kostnaden vid utflykter, matlagning m.m, betalas av respektive deltagare.

Tänk på att:

  • Alla har en möjlighet att förbättra sitt liv.
  • Det är viktigt att skapa goda relationer.
  • Det är dina egna val som ska styra din rehabilitering.
  • Återhämtning och rehabilitering är en ytterst individuell process.

Berörs du på något sätt av psykisk ohälsa? Då är du välkommen att ta del av alla möjligheter till psykisk hälsa och glädje på vårt Återhämtningscafé.
Här träffas vi för att prata om vad återhämtning innebär och tipsar om verktyg för att må bättre!

Under våren 2022 träffas vi torsdagar, 1 gång i månaden, kl. 17:30 – 20:00!
Info om datum och plats finns uppe på REBUS, Byavägen 37!

Häng med oss ut (HMOU), REBUS är en del av socialpsykiatrins öppna verksamhet och vänder sig till personer med psykisk ohälsa i Tomelilla Kommun.  

En fast grupp om 5 deltagare samt ledare gör tillsammans olika utflykter i naturen med varierande aktiviteter på schemat. Det kan till exempel vara: att göra upp eld, allemansrätten, vandra eller bara vara i naturen. 

En del av dessa träffar samverkar vi med andra kommuner och deras grupper, där vi möter deras deltagare och deltar i deras aktivitet.  

Vi gör detta som en del av återhämtning samt för att förbättra psykisk ohälsa och mående. Det går bra att bara följa med och se vad detta är utan att vara med i gruppen.

Vill du vara en del av detta eller bara prova på, besök då oss gärna på Rebus, Byavägen 37 eller kontakta nedanstående.

Socialpsykiatrin Tomelilla Kommun 
Mikael Söderkvist   
mikael.soderkvist@remove-this.tomelilla.remove-this.se 
0709- 958 067 

I Tomelilla kommun finns två personliga ombud (PO). Till oss kan personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning vända sig. Vi arbetar fristående och oberoende från myndigheter.

Vi arbetar för att personer med psykisk funktionsnedsättning får den hjälp som hen har rätt till. Det kan till exempel handla om att ge stöd i kontakterna med sjukvård, kommun och försäkringskassa. Vi ska även arbeta för att myndigheter tar sitt samordningsansvar samt påtala och belysa eventuella brister i samhället som berör gruppen.

Stödet från oss ska hjälpa den enskilde att återfå kontrollen och makten över sitt eget liv. Därigenom kan delaktigheten och inflytandet över insatserna öka. Detta stöd är kostnadsfritt och arbetet sker alltid tillsammans med klienten och på dennes uppdrag.

Vi har tystnadsplikt och är varsamma med det förtroende vi får.

Vi arbetar inte med personer som är aktiva i missbruk eller kriminalitet, ej heller med asylsökande.

Grön Arenagården

Gården ligger mellan Brösarp och Ravlunda, dit vi kör måndagar och tisdagar.
Här kan man umgås med hästar, kaniner, får, höns, katter och kreatur.
Promenader, kubb, bollspel eller bara relaxa inne/ ute. Vi fikar tillsammans (av egen medhavd fika) innan vi åker tillbaka till Tomelilla igen.

Konstgrupp

Varje fredag kl. 13:00 – 16:00 kommer vår konstpedagog Gunilla Jones och föreläser om olika konstnärer och sen skapar vi efter dom.

Dans

Vi har startat med Linedance, kommer att utökas med bugg och andra eventuella önskemål.

Tisdagar kl. 15:00 – 16:00!

Quiz

Fixas efter önskemål!

Matlagning

Gemensam lunch, onsdagar kl. 12:00!
Vi lagar hälsosam husmanskost till självkostnadspris. Utifrån veckoerbjudande bestämmer vi vad som skall lagas veckan därpå.
1 – 2 ”Brukare” utses att delta i matlagningen, därefter hjälps alla åt med disken eter maten.

Grillning

Varje fredag tänds grillen kl. 11:30!
Ta med egen mat, sen grillar och äter vi tillsammans.

Månadsmöte

Första onsdagen i varje månad träffas vi kl.14:00,
då vi bl.a diskutera frågor och kommande aktiviteter på Rebus.