Behöver du hjälp eller är du orolig för att någon far illa? Kontakta gärna socialtjänsten för rådgivning eller anmälan. Vi arbetar alltid under sekretess och lämnar aldrig ut några uppgifter till obehöriga.

Om det är en akut situation - ring alltid 112.

Om du oroar dig för att ett barn far illa kan du ta kontakt med oss och berätta vad som oroar dig. Du kan ringa till växeln, 0417-180 00, och fråga efter mottaget på barn och familj, eller använda blanketten nedan. 

I de fall vi anser att det finns anledning att undersöka saken vidare påbörjar vi en utredning. Vi pratar då med barnets föräldrar, barnet och personer som har information som kan vara av värde för utredningen.

Det är mycket sällan som en anmälan leder till ett omhändertagande av barnet. Vi försöker istället hjälpa och stötta föräldrarna och stärka det som redan fungera bra i familjen.

Du kan göra anmälan anonymt, men oftast är det bäst om du som anmälare kan stå för dina uppgifter. Om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn.

Personal som arbetar med barn till exempel inom förskolan, skolan och sjukvården har anmälningsskyldighet och kan därför inte vara anonyma.  

Kontakta vuxenenheten via kommunens växel på 0417-18 000.

Kontakta biståndshandläggare via kommunens växel på 0417-18 000.

Vuxenpsykiatrimottagningen i Simrishamn

En psykiatrisk mottagning för vuxna som i huvudsak tar emot tidsbeställda besök. Du kan ringa dem direkt när du har psykiska besvär, någon remiss krävs inte.
Telefon, dygnet runt: 0414-39 76 50

PIVA, Kristianstad

Psykiatrisk akutmottagning och intagningsvårdavdelning.

Telefon: 044 - 309 21 38
Öppet dygnet runt

J A Hedlundsväg 9
Gula byggnaden
Kristianstad
www.varden.se

Det finns social beredskapsjour i Tomelilla kommun som är tillgänglig på telefon utanför socialkontorets ordinarie öppettider som är: måndag till torsdag 8.00-16.30 samt fredag 8.00-15.00.

Sociala jouren prioriterar akuta barn- och ungdomsärenden, akuta missbruksärende och ärenden som rör våld i nära relationer.

Du kan nå den sociala beredskapsjouren genom att ringa 112.

Den sociala jouren sker i samarbete mellan Tomelilla, Sjöbo, Svedala, Trelleborg, Skurup, Simrishamn, Ystads och Vellinge kommuner.