Behöver du hjälp eller är du orolig för att någon far illa? Kontakta gärna socialtjänsten för rådgivning eller anmälan. Vi arbetar alltid under sekretess och lämnar aldrig ut några uppgifter till obehöriga.

Om det är en akut situation - ring alltid 112.

Om du oroar dig för att ett barn far illa kan du ta kontakt med oss och berätta vad som oroar dig. Du kan ringa till växeln, 0417-180 00, och fråga efter mottaget på barn och familj, eller använda blanketten nedan. 

I de fall vi anser att det finns anledning att undersöka saken vidare påbörjar vi en utredning. Vi pratar då med barnets föräldrar, barnet och personer som har information som kan vara av värde för utredningen.

Det är mycket sällan som en anmälan leder till ett omhändertagande av barnet. Vi försöker istället hjälpa och stötta föräldrarna och stärka det som redan fungera bra i familjen.

Du kan göra anmälan anonymt, men oftast är det bäst om du som anmälare kan stå för dina uppgifter. Om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn.

Personal som arbetar med barn till exempel inom förskolan, skolan och sjukvården har anmälningsskyldighet och kan därför inte vara anonyma.  

Vad är LVU?

LVU är en förkortning på en svensk lag som heter lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Lagen ger det svenska samhället genom socialtjänsten möjlighet att skydda barn och unga som är under 21 år. Men den mesta hjälpen som socialtjänsten erbjuder barn och föräldrar är frivillig och då behöver socialtjänsten inte använda sig av beslut enligt LVU.

Kontakta vuxenenheten via kommunens växel på 0417-18 000.

Kontakta biståndshandläggare via kommunens växel på 0417-18 000.

Vuxenpsykiatrimottagningen i Simrishamn

En psykiatrisk mottagning för vuxna som i huvudsak tar emot tidsbeställda besök. Du kan ringa dem direkt när du har psykiska besvär, någon remiss krävs inte.
Telefon, dygnet runt: 0414-39 76 50

PIVA, Kristianstad

Psykiatrisk akutmottagning och intagningsvårdavdelning.

Telefon: 044 - 309 21 38
Öppet dygnet runt

J A Hedlundsväg 9
Gula byggnaden
Kristianstad
www.varden.se

Det finns social beredskapsjour i Tomelilla kommun som är tillgänglig på telefon utanför socialkontorets ordinarie öppettider som är: måndag till torsdag 8.00-16.30 samt fredag 8.00-15.00.

Sociala jouren prioriterar akuta barn- och ungdomsärenden, akuta missbruksärende och ärenden som rör våld i nära relationer.

Du kan nå den sociala beredskapsjouren genom att ringa 112.

Den sociala jouren sker i samarbete mellan Tomelilla, Sjöbo, Svedala, Trelleborg, Skurup, Simrishamn, Ystads och Vellinge kommuner.

Om någon hotar att ta sitt liv, ring 112!
SOS-operatören ser till att hjälp kommer till platsen.

Om du har tankar på att ta ditt liv

Håll det inte för dig själv - det finns alltid hjälp att få. Prata med någon du har förtroende för. Du kan också ringa en stödlinje eller söka vård.

Självmordstankar är vanligt och ingenting att skämmas över. Du är inte ensam.

Under länkarna nedan hittar du exempel på vart du eller någon du berättat för, kan vända er vidare.

Om någon du känner har självmordstankar

Har någon du känner tankar om att ta ditt liv? Våga fråga och ge dig tid att lyssna.

Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Tvärtom kan ett sådant samtal förebygga självmord.

1177 Region Skåne

Ring 1177 om du behöver råd eller hitta mer information på hemsidan.

Om självmordstankar på 1177.se

MIND

Föreningen MIND erbjuder stöd på olika sätt, till exempel genom en telefonlinje eller chatt.

Kontaktuppgifter till MINDs telefonlinje och chatt

Suicide Zero

Föreningen Sucide Zero jobbar för att minska självmord. På deras hemsida finns gott om råd och stöd både till dig som har självmordstankar och till dig som har någon i din närhet du är orolig för. Här finns också listat vanliga myter om självmord, eller suicid som det också kallas.

Fakta och råd på Suicide Zeros hemsida