En kontaktfamilj ger både förälder och barn det stöd som de saknar. Att vara kontaktfamilj innebär att ta emot ett barn i sitt hem en eller ett par helger i månaden. 

Du ska ha tid och engagemang över för ett extra barn och vara intresserad av andra människor. En förutsättning är att kontaktfamiljen är positivt inställda till barnets biologiska föräldrar. Kontaktfamiljen samarbetar med barnets föräldrar och socialtjänsten.

Kommunen erbjuder fortlöpande uppföljning, stöd och handledning samt en särskild kontaktperson. 

När en familj anmält sitt intresse till socialtjänstens familjehemssekreterare görs en omfattande utredning av den blivande kontaktfamiljen. Utredarna träffar hela familjen och informerar om förväntningarna på familjen.

Grundkraven på blivande kontaktfamiljer är att familjens förhållanden ska vara stabila vad gäller familjesituation, hälsa, arbete, bostad m.m. och att det ska finnas erfarenhet av barn.

Kontroll sker med socialtjänstens och polisens register. 

Ersättning utgår enligt Kommunförbundets riktlinjer.