Alla kan få problem i sina nära relationer. Familjerådgivningen erbjuder professionell samtalshjälp för vuxna i t.ex. kärleksrelationer, vuxna syskonrelationer eller vuxna barn och föräldrarelationer.

Familjerådgivningen erbjuder samtal som kan ha fokus på bland annat:

  • kommunikation
  • att bryta negativa mönster
  • närhet och sex
  • otrohet
  • separation
  • utmaningar i nya familjekonstellationer

Familjerådgivningen bedrivs tillsammans med andra kommuner. Mottagningen finns i centrala Ystad.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om familjerådgivning och för information om hur ni bokar tid.

Informationssamtal vid separation

Har ni bestämt er för att separera och har barn? Då är ni välkomna att boka tid för informationssamtal!

Syftet med informationssamtalet är att underlätta för er att hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Under ett informationssamtal får du information om:

  • Vad kommunen kan erbjuda er för stöd.
  • Hur du som föräldrar generellt kan underlätta för ditt barn i den situation som råder.
  • Den rättsliga regleringen kring dessa frågor, till exempel vad en domstolsprocess kan innebära och hur en sådan kan påverka barnet.

Från och med 1 mars 2022 krävs det intyg om genomfört informationssamtal för att kunna göra stämningsansökan till tingsrätten gällande vårdnad, boende och umgänge.

Informationssamtalen sker på öppenvården i Tomelilla.