Välkommen till föräldrarådgivning

Våra föräldrarådgivare erbjuder dig som väntar barn eller har barn i åldern 0-6 år råd och stöd när det gäller utmaningar du kan möta som förälder. Samtalen kan till exempel handla om din relation till ditt barn och/eller din partner, om hur du kan få bättre rutiner och struktur i din vardag, eller stöd i samspel och anknytning. 

Kontakta Tomelilla Direkt, 0417-180 00, och be att få bli kopplad till familjerådgivningen.