Chatten med socialsekreterarna kommer att upphöra som tjänst. Fredag 15 september 2023 är sista dagen chatten är i bruk.

Välkommen att chatta med en socialsekreterare när du behöver råd eller stöd. 

Här kan du ställa anonyma frågor till socialtjänsten i Tomelilla kommun via chatt. Chattarna kan till exempel handla om försörjningsstöd, sociala bostadskontrakt eller våld i nära relationer.

Klicka på den gröna knappen i nedre högra hörnet. När chatten är igång står det "chatta" på knappen. 

Chatten är öppen: kl. 11.00–12.00, måndag, tisdag, torsdag och fredag.

Om det gäller frågor kring:

  • missbruk,
  • barn och ungdomar och familjerätt
  • äldreomsorg,
  • LSS,
  • socialpsykiatrin,

ska du i stället kontakta Tomelilla direkt på telefonnummer 0417-180 00 eller kommun@remove-this.tomelilla.remove-this.se för att bli lotsad rätt.

Om du vill vara anonym

För att kunna vara anonym är det viktigt att du inte skriver ditt namn eller andra uppgifter i chatten som gör att du kan identifieras. Om vi får veta att en person far illa och vi vet vem det är måste vi göra en orosanmälan till en utredande enhet inom socialtjänsten. När en chatt innehåller personuppgifter och känsliga uppgifter omfattas de delarna av socialtjänstens sekretess. De får endast läsas av dig som skriver och av socialrådgivarna under tiden den finns sparad. Helt anonyma chattar räknas som offentlig handling. Det betyder att vem som helst kan be att få läsa dem.

Om du vill ansöka om försörjningsstöd, socialt bostadskontrakt eller någon insats inom våld i nära relation kan du inte vara anonym. Socialsekreteraren kommer be dig Tomelilla direkt på telefonnummer 0417-180 00 för att bli kopplad till en socialsekreterare. Mottagningstelefonen är öppen måndag, tisdag, torsdag och fredag mellan klockan 9.00-11.00. Om du är utsatt för Våld i nära relation och är i behov av en kontakt med socialtjänsten omgående vänligen vänd dig till Tomelilla direkt på telefonnummer 0417-180 00.

Rådgivningens syfte är att öka socialtjänstens tillgänglighet för personer i behov av råd och stöd. Du som har frågor inom de olika områdena försörjningsstöd, socialt bostadskontrakt eller våld i nära relation, ska kunna få en enklare rådgivning med snabbt svar. I chatten kan vi inte besvara frågor i individuella ärenden och det är viktigt att du som väljer att använda chatten tänker på att inte uppge känsliga uppgifter som kan härledas till dig eller någon annan individ.

Vänligen observera att vid röda dagar eller andra helgdagar är chatten stängd. Chatten har premiär 5 december.

Måndag: 11.00-12.00
Tisdag: 11.00-12.00
Onsdag: stängt
Torsdag: 11.00-12.00
Fredag: 11.00-12.00
Lördag: stängt
Söndag: stängt

Försörjningsstöd

Du som bor eller vistas i Tomelilla kommun kan ha rätt till försörjningsstöd om du själv inte kan försörja sig eller tillgodose dina behov på annat sätt. I första hand har du ett eget ansvar för att tillgodose dina egna behov genom egna inkomster och genom samhällets övriga bidragsystem. Läs mer om det här!

Bostad

Socialtjänsten har ingen bostadsförmedling och förmedlar inte bostäder, men i vissa situationer kan du få hjälp med boende som en stödinsats. Läs mer om det här!

Socialt bostadskontrakt

Du som är folkbokförd i Tomelilla kommun kan ha rätt att ansöka om ett socialt bostadskontrakt om du inte själv kan ordna din boendesituation eller teckna ett eget kontrakt. Ett socialt bostadskontrakt är ett bistånd och kommunens boendelösning i särskilda fall för personer som av olika skäl inte blev godkända på den ordinarie bostadsmarknaden.

Tillfälliga boende

Som vuxen ansvarar man själv för att hitta och söka boende. Socialtjänsten kan ibland hjälpa till med en tillfällig lösning. Tomelilla kommun har inte avtal med något tillfälligt boende. Läs mer om det här!

Våld i nära relation

Våld kan förekomma i alla typer av relationer. Våld är en handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer, kränker, får personen att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill. En nära relation kan vara i ett partnerskap, tidigare partnerskap, i familj eller släkt. Det stödet som Socialtjänsten utreder är behov av skydd och eller insatser i form av samtal genom socialtjänstens öppenvård. Läs mer om det här!