Beroende

För att ansöka om behandlingsinsats eller om du är orolig för en anhörigs alkohol eller droganvändning.

Lasse Häggquist
0417-181 47
0709 958 147
 

Åsa Andersson
0417-181 46
0709-9581 46

Om du eller någon i din närhet har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar kan du vända dig till socialtjänsten.

Du kan vända dig till öppenvården för max 5 rådgivande samtal kring dina eller någon anhörigs vanor av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar. Vid dessa samtal kan du välja att vara anonym.

Om ditt behov av stöd är större än 5 samtal kan personalen på öppenvården hjälpa dig att ansöka om ytterligare samtal hos socialtjänsten.

Handläggare på socialtjänsten kan efter bedömning bevilja deltagande i behandlingsinsatser
som bedrivs på öppenvården.

  • Enskilda samtal efter tydlig behandlingsplan.
  • Gruppsamtal t.ex., kvinnogrupp, mansgrupp.
  • Återfallsprevention enskilt eller i grupp.

Missbruket drabbar hela familjen och därför kan du som lever, eller levt, med någon som missbrukar få hjälp och stöd i en svår situation. Ring till någon av ovanstående för mer information.

Det finns flera olika typer av behandling som kan vara lämplig när man har ett beroende. I första hand är din arbetsgivare ansvarig för att rehabilitera missbruk. Om du saknar arbetsgivare kan du ansöka om bistånd hos socialtjänsten.

Det är socialtjänstens handläggare som utreder vilken typ av vård som är bäst för varje individ. Dessa bedömningar görs i samråd med sökanden.

Det kan till exempel vara behandling på behandlingshem, behandling i öppenvård enskilt eller i en gruppverksamhet.

Du behöver därför inte veta precis vilken typ av behandling du önskar när du tar kontakt. Det räcker med att du känner att du vill göra en förändring.

En utredning innebär att handläggaren sammanställer uppgifter om din situation och gör en bedömning av ditt behov av stöd. Uppgifterna som du lämnar är sekretesskyddade enligt sekretesslagen.

De beslut som fattas kan överklagas om de är negativa för dig. Klicka på rubriken nedan för att se hur det går till att överklaga:

Vi vill gärna få del av dina synpunkter och ev. klagomål. Följ länken nedan för att lämna dem. Det finns också blanketter i receptionen på kommunen.

Senast uppdaterad: 2020-02-03