Om du eller någon i din närhet har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar kan du vända dig till socialtjänsten. Socialtjänsten når du via Tomelilla direkt på 0417-180 00.

Du kan vända dig till öppenvården för max 5 rådgivande samtal kring dina eller någon anhörigs vanor av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar. Vid dessa samtal kan du välja att vara anonym.

Om ditt behov av stöd är större än 5 samtal kan personalen på öppenvården hjälpa dig att ansöka om ytterligare samtal hos socialtjänsten.

Handläggare på socialtjänsten kan efter bedömning bevilja deltagande i behandlingsinsatser
som bedrivs på öppenvården.

  • Enskilda samtal efter tydlig behandlingsplan.
  • Gruppsamtal t.ex. kvinnogrupp, mansgrupp.
  • Återfallsprevention enskilt eller i grupp.

Missbruket drabbar hela familjen och därför kan du som lever, eller levt, med någon som missbrukar få hjälp och stöd i en svår situation. Ring till någon av ovanstående under den gröna knappen kontakt för mer information.

Det finns flera olika typer av behandling som kan vara lämplig när man har ett beroende. I första hand är din arbetsgivare ansvarig för att rehabilitera missbruk. Om du saknar arbetsgivare kan du ansöka om bistånd hos socialtjänsten.

Det är socialtjänstens handläggare som utreder vilken typ av vård som är bäst för varje individ. Dessa bedömningar görs i samråd med sökanden.

Det kan till exempel vara behandling på behandlingshem, behandling i öppenvård enskilt eller i en gruppverksamhet.

Du behöver därför inte veta precis vilken typ av behandling du önskar när du tar kontakt. Det räcker med att du känner att du vill göra en förändring.

En utredning innebär att handläggaren sammanställer uppgifter om din situation och gör en bedömning av ditt behov av stöd. Uppgifterna som du lämnar är sekretesskyddade enligt sekretesslagen.

De beslut som fattas kan överklagas om de är negativa för dig. Klicka på rubriken nedan för att se hur det går till att överklaga:

Vi vill gärna få del av dina synpunkter och ev. klagomål. Följ länken nedan för att lämna dem. Det finns också blanketter i receptionen på kommunen.

Mariamottagning sydost i Ystad är en öppenvårdsmottagning för unga upp till 25 år som har problem kopplade till alkohol eller droger. Mottagningen är ett samarbete med Region Skåne och är i första hand till för boende i kommunerna Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo.

Är du en ung person som har tankar och funderingar kring alkohol eller droger?
Då är du välkommen att kontakta oss.

  • Du kan få hjälp med kostnadsfri information, rådgivning och behandling.
  • All kontakt är frivillig och du kan vara anonym vid första besöket.
  • Mottagningen är en integrerad verksamhet vilket innebär att både kommun och region Skåne arbetar tillsammans. På mottagningen kan man träffa socionom, sjuksköterska, behandlare och läkare.
  • Initiativet till kontakt med Mariamottagningen kan tas av ungdomen själv, föräldrar, socialtjänsten, skolan, sjukvård eller andra vuxna.
  • Mariamottagningen sydost vill även ge dig som förälder eller anhörig stöd och råd i frågor om alkohol eller droger. Du kan besöka mottagningen själv eller tillsammans med ditt barn.

Vi finns i Ystad på Nils Ahlins gata 1, 2:a våningen.
Du når oss på telefon: 0411-57 74 55 för rådgivning och information eller för att boka besökstid.

Telefontider:
• Måndag – torsdag 08:30 – 16:00
• Fredag 08:30 – 14:00

Det går också bra att maila dina frågor till mariamottagning@remove-this.ystad.remove-this.se.

Läs mer om öppettider och annat på Ystad kommuns webbplats.