Behovet av stöd och hjälp varierar i olika livssituationer. Vi kan behöva stöd när det gäller oss själva, barnen, de unga eller någon annan i vår närhet.

Så här ansöker du om stöd

Kontakta en handläggare på telefon 0417 18 000. Vi arbetar alltid under sekretess och lämnar aldrig ut några uppgifter till obehöriga. Handläggaren utreder dina behov tillsammans med dig och eventuellt någon närstående.

Om du inte är nöjd med handläggarens beslut kan du överklaga beslutet.

Vid akuta problem utanför ordinarie kontorstid, vänd dig till socialjouren via larmnummer 112.