Behovet av stöd och hjälp varierar i olika livssituationer. Vi kan behöva stöd när det gäller oss själva, barnen, de unga eller någon annan i vår närhet.

Behöver du kontakt med socialtjänsten: ring 0417-180 00 under kontorstid, och be att få prata med socialtjänsten.

Så här ansöker du om stöd

Kontakta en biståndshandläggare på telefon 0417 18 000. Vi arbetar alltid under sekretess och lämnar aldrig ut några uppgifter till obehöriga. Biståndshandläggaren utreder dina behov tillsammans med dig och eventuellt någon närstående.

Om du inte är nöjd med handläggarens beslut kan du överklaga beslutet.

Vid akuta problem utanför ordinarie kontorstid, vänd dig till socialjouren via larmnummer 112.