Ung utan arbete eller studier

Arbetsmarknadsenheten arbetar primärt med invånare som behöver stöd från samhället när det gäller arbete, försörjning och studier.

Uppdraget genomförs i nära samverkan mellan andra verksamheter, som IFO (Individ och familjeomsorg) och skolan men även med externa myndigheter.

Arbetsmarknadsenheten ansvarar bland annat för:

Kommunerna har enligt lag en skyldighet att följa upp alla ungdomar under 20 år som inte studerar på gymnasiet eller fått examensbevis.

Vi som arbetar med aktivitetsansvaret får information från gymnasieskolorna om en elev avbryter sina studier. Vi får också information om elever som inte blir antagna eller inte påbörjar ett nationellt gymnasieprogram.

Vårt uppdrag är att ta kontakt med alla ungdomar som omfattas av ansvaret för att stämma av den nuvarande situationen, samt erbjuda en individuell planering.

I första hand vill vi hjälpa till att hitta motivation tillbaka till skolan eller andra studieformer. Ibland händer det saker i livet som gör att utbildningen måste vänta, vi försöker då tillsammans med andra aktörer i kommunen att hitta en meningsfull sysselsättning.

Vill du boka en tid, veta mer om hur vi arbetar eller har andra frågor så är du välkommen att höra av dig.

Vad händer när du gjort ett studieavbrott eller inte påbörjar gymnasieutbildning?

Alla som gör ett studieavbrott eller inte påbörjar gymnasieutbildning kommer att kontaktas av en studie- och yrkesvägledare för att stämma av din nuvarande situation samt erbjuda en individuell planering för dig.

Tomelilla Kommun har en skyldighet att följa upp alla som inte studerar på gymnasiet fram till dess du fyllt 20 år och vi vill tillsammans med andra aktörer i kommunen hjälpa dig att hitta rätt sysselsättning.

Din ekonomi påverkas
När du avbryter dina gymnasiestudier påverkas din och din familjs ekonomi, eftersom du förlorar ditt studiebidrag. Kopplat till studiebidraget är även andra ekonomiska stöd, exempelvis inackorderingstillägg, underhållsstöd, flerbarnstillägg, barnpension och bostadsbidrag. Undersök vad som gäller just dig och din familj.

Arbetsförmedlingen
Om du väljer att anmäla dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen är de grundläggande kraven att du vill och kan ta ett lönearbete.

Ungdomar med funktionsnedsättning
Du som har en dokumenterad funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga kan prövas för ytterligare insatser.

Aktiviteter via kommunens arbetsmarknadsenhet
Aktiviteter och stöd kan erbjudas via kommunens arbetsmarknadsenhet, samt Ung Sluss som hjälper ungdomar mellan 16-24 år med arbete, studier eller annat som behövs för att nå sitt mål.

Ung SLUSS är en mötesplats för dig som är 16-29 år som inte pluggar eller har ett heltidsjobb och som vill hitta din egen väg fram till ett jobb och fast inkomst.

Ung SLUSS Tomelilla hittar du på Stationshuset (gaveln mot Lidl). Hit kan du komma för att snacka om dina tankar inför framtiden och möjligheter till studier, jobb eller praktik. Det går också jättebra att bara komma in, ta en fika och prata lite.

På Ung sluss har vi öppet måndagar kl 12-15. Övrig tid bokas via telefon, e-post eller sociala medier. Vi som jobbar här är coacher samt studie- och yrkesvägledare. 

Arbetsförmedlingen är på plats varje måndag under öppettiderna.

För uppdaterad information gå in på Ung SLUSS Tomelillas facebook-sida.

Feriejobb sommaren 2019

Ansökningstiden är slut för detta år.

Kontaktperson för feriejobb:

Martin Jacobsson
Arbetsmarknadshandledare
0417-183 52

Frågor och svar om feriearbete

Senast uppdaterad: 2019-11-21