Arbetsmarknadsenheten arbetar primärt med invånare som behöver stöd från samhället när det gäller arbete, försörjning och studier.

Uppdraget genomförs i nära samverkan mellan andra verksamheter, som IFO (Individ och familjeomsorg) och skolan men även med externa myndigheter.

Arbetsmarknadsenheten ansvarar bland annat för:

Kommunerna har enligt lag en skyldighet att följa upp alla ungdomar under 20 år som inte studerar på gymnasiet eller fått examensbevis.

Vi som arbetar med aktivitetsansvaret får information från gymnasieskolorna om en elev avbryter sina studier. Vi får också information om elever som inte blir antagna eller inte påbörjar ett nationellt gymnasieprogram.

Vårt uppdrag är att ta kontakt med alla ungdomar som omfattas av ansvaret för att stämma av den nuvarande situationen, samt erbjuda en individuell planering.

I första hand vill vi hjälpa till att hitta motivation tillbaka till skolan eller andra studieformer. Ibland händer det saker i livet som gör att utbildningen måste vänta, vi försöker då tillsammans med andra aktörer i kommunen att hitta en meningsfull sysselsättning.

Vill du boka en tid, veta mer om hur vi arbetar eller har andra frågor så är du välkommen att höra av dig.

Vad händer när du gjort ett studieavbrott eller inte påbörjar gymnasieutbildning?

Alla som gör ett studieavbrott eller inte påbörjar gymnasieutbildning kommer att kontaktas av en studie- och yrkesvägledare för att stämma av din nuvarande situation samt erbjuda en individuell planering för dig.

Tomelilla Kommun har en skyldighet att följa upp alla som inte studerar på gymnasiet fram till dess du fyllt 20 år och vi vill tillsammans med andra aktörer i kommunen hjälpa dig att hitta rätt sysselsättning.

Din ekonomi påverkas

När du avbryter dina gymnasiestudier påverkas din och din familjs ekonomi, eftersom du förlorar ditt studiebidrag. Kopplat till studiebidraget är även andra ekonomiska stöd, exempelvis inackorderingstillägg, underhållsstöd, flerbarnstillägg, barnpension och bostadsbidrag. Undersök vad som gäller just dig och din familj.

Arbetsförmedlingen

Om du väljer att anmäla dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen är de grundläggande kraven att du vill och kan ta ett lönearbete.

Ungdomar med funktionsnedsättning

Du som har en dokumenterad funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga kan prövas för ytterligare insatser.

Varje sommar erbjuder Tomelilla kommun feriejobb för kommunens ungdomar. Feriejobb är sommarjobb med handledning och ett bra tillfälle att prova på hur det är att jobba hos oss. Syftet är att ge ungdomar erfarenhet av arbetslivet, det är också ett sätt att introducera Tomelilla kommun som arbetsgivare. En period är tre veckor med 30 timmars arbetsvecka.

Alla ungdomar som är folkbokförda i Tomelilla kommun och är födda åren 2007, 2006 eller 2005  kan söka feriejobb. Det finns många olika verksamheter som du kan välja på i din ansökan. De som inte har feriejobbat tidigare prioriteras.

Arbetsuppgifter

Det finns många olika verksamheter med varierande arbetsuppgifter du kan ansöka till. I din ansökan kommer du genom en enkät kunna önska var du helst vill arbeta.

De olika verksamheterna är:

  • Gata, park och fastighet
  • Kultur och fritid
  • Sommarorkester
  • Förskola och fritids
  • Vård och omsorg
  • Kommunledningskontoret

Sommarföretagare

Du kan också välja att bli Sommarföretagare. Det är ett alternativ till det traditionella feriearbetet och syftar till att du får en utbildning i att starta och driva företag samt utveckla din entreprenörsanda. Läs mer här.

Kvalifikationer

Ungdomar som är folkbokförda i Tomelilla kommun och är födda åren 2007, 2006 eller 2005  kan söka feriejobb. Vem som får anställning bestäms utifrån en urvalsprocess med intervju. Har du aldrig feriejobbat är du prioriterad. Du matchas mot de olika veckoperioderna som finns tillgängliga och de verksamheterna du önskat.

I din ansökan ska du skriva en presentation om dig själv. Berätta om dina kunskaper, intressen eller drömmar. Vi har ett begränsat antal platser att erbjuda inom verksamheterna vilket innebär att du kanske inte får det jobbet du önskade. Med en god motivering och kunskap ökar du dina chanser för att få den platsen du vill ha.

Ansökan 

Ansökan för 2023 stängdes 2 april. 

Kontaktperson för feriejobb:

Malin Fogelberg
E-post: malin.fogelberg@remove-this.tomelilla.remove-this.se

 

Frågor och svar om feriejobb

Kontakta oss

Kontaktpersoner för feriejobb:

Malin Fogelberg
E-post: malin.fogelberg@remove-this.tomelilla.remove-this.se