Ung utan arbete eller studier

Arbetsmarknadsenheten arbetar primärt med invånare som behöver stöd från samhället när det gäller arbete, försörjning och studier.

Uppdraget genomförs i nära samverkan mellan andra verksamheter, som IFO (Individ och familjeomsorg) och skolan men även med externa myndigheter.

Arbetsmarknadsenheten ansvarar bland annat för:

Kommunerna har enligt lag en skyldighet att följa upp alla ungdomar under 20 år som inte studerar på gymnasiet eller fått examensbevis.

Vi som arbetar med aktivitetsansvaret får information från gymnasieskolorna om en elev avbryter sina studier. Vi får också information om elever som inte blir antagna eller inte påbörjar ett nationellt gymnasieprogram.

Vårt uppdrag är att ta kontakt med alla ungdomar som omfattas av ansvaret för att stämma av den nuvarande situationen, samt erbjuda en individuell planering.

I första hand vill vi hjälpa till att hitta motivation tillbaka till skolan eller andra studieformer. Ibland händer det saker i livet som gör att utbildningen måste vänta, vi försöker då tillsammans med andra aktörer i kommunen att hitta en meningsfull sysselsättning.

Vill du boka en tid, veta mer om hur vi arbetar eller har andra frågor så är du välkommen att höra av dig.

Vad händer när du gjort ett studieavbrott eller inte påbörjar gymnasieutbildning?

Alla som gör ett studieavbrott eller inte påbörjar gymnasieutbildning kommer att kontaktas av en studie- och yrkesvägledare för att stämma av din nuvarande situation samt erbjuda en individuell planering för dig.

Tomelilla Kommun har en skyldighet att följa upp alla som inte studerar på gymnasiet fram till dess du fyllt 20 år och vi vill tillsammans med andra aktörer i kommunen hjälpa dig att hitta rätt sysselsättning.

Din ekonomi påverkas
När du avbryter dina gymnasiestudier påverkas din och din familjs ekonomi, eftersom du förlorar ditt studiebidrag. Kopplat till studiebidraget är även andra ekonomiska stöd, exempelvis inackorderingstillägg, underhållsstöd, flerbarnstillägg, barnpension och bostadsbidrag. Undersök vad som gäller just dig och din familj.

Arbetsförmedlingen
Om du väljer att anmäla dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen är de grundläggande kraven att du vill och kan ta ett lönearbete.

Ungdomar med funktionsnedsättning
Du som har en dokumenterad funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga kan prövas för ytterligare insatser.

 

Varje sommar erbjuder Tomelilla kommun feriejobb för kommunens ungdomar. Feriejobb är sommarjobb med handledning och ett bra tillfälle att prova på hur det är att jobba hos oss. Syftet är att ge ungdomar erfarenhet av arbetslivet, det är också ett sätt att introducera Tomelilla kommun som arbetsgivare.  

Alla ungdomar som är folkbokförda i Tomelilla kommun och fyllt 16 år men ännu inte är 18 år när arbetat påbörjas kan söka feriejobb. 

Vem som får anställning bestäms utifrån en lottning/matchning. Du lottas/matchas mot de olika veckoperioderna som finns tillgängliga och de verksamheterna du önskat. 

Perioderna för sommaren 2020 är:
Period 1: vecka 25, 26, 27
Period 2: vecka 28, 29, 30

Mer information och möjlighet att ansöka kommer snart.

Senast uppdaterad: 2020-02-20