På utbildningen i svenska för invandrare (SFI) får du grundläggande kunskaper i svenska språket. Du lär dig prata, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardags- och arbetslivet. Efter avslutad kurs får du betyg. Det kostar ingenting att studera SFI. När du studerar SFI kan du inte få studiestöd från CSN.

Utbildningen i SFI består av tre olika studievägar. Studievägarna riktar sig till studerande med olika förutsättningar och utbildningsbakgrund.

Betyg ges efter avslutad kurs och betygsgraderna är A-E. Studierna kan kombineras med kurser på grundläggande och gymnasial nivå.

Du har rätt att studera SFI när du:

  • är minst 16 år (från och med juli månad det år du fyller 16 år),
  • inte har grundkunskaper i svenska språket,
  • är folkbokförd i kommunen,
  • har ett fullständigt personnummer eller samordningsnummer.

Tomelilla kommun har samarbetsavtal med Ystads kommun gällande SFI, grundläggande vuxenutbildning, gymnasiala kurser och lärvux.