Funderar du på att börja studera? Hos oss kan du kan komplettera tidigare studier eller påbörja en yrkesutbildning. Du kan studera i din egen takt utifrån dina mål. Du behöver vara beredd på att ta ett stort eget ansvar för dina studier och kunna arbeta självständigt.

Varje kurs består av poäng och när du lägger ihop poängen för kurserna som du ska läsa visar det din studieomfattning. 200 poäng på 10 veckor motsvarar heltidsstudier. Kontakta studie- och yrkesvägledare om du behöver hjälp med att planera i vilken takt och omfattning du ska studera. 

Utbildningar som vi erbjuder:

  • Grundläggande vuxenutbildning som motsvarar grundskolans nivå, men som är anpassad för dig som är vuxen.
  • Utbildning i svenska som andraspråk för dig som är en vuxen invandrare. För svenska för invandrare (SFI), se fliken SFI.
  • Särskild utbildning för vuxna som vänder sig till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.
  • Gymnasial vuxenutbildning som är fristående kurser för dig som saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning. Motsvarar gymnasieskolans kurser.
  • Gymnasial vuxenutbildning som är en yrkesutbildning där arbetsplatsförlagt arbete kan ingå. Tidigare yrkeserfarenheter kan räknas in för att förkorta studietiden.