En kontaktperson ger ofta stöd till barn och ungdomar men de kan även vara stöd till en förälder. Att vara kontaktperson innebär att ni träffas regelbundet och att du ska vara en vuxen förebild och ett personligt stöd. Ibland kan det behövas en vuxen person utanför familjen att "bolla" tankar och funderingar med, en person som bryr sig och som kan lyssna som finns där bara för ungdomen. Att vara kontaktperson innebär att vara ett föredöme och en förebild.

Vanligtvis träffas ni någon timme en gång i veckan. En förutsättning är att kontaktpersonen är positivt inställd till barnets biologiska föräldrar.

Kontaktpersonuppdrag som avser föräldrar kan handla om att vara en trygg person att diskutera sin föräldraroll med eller att vara ett stöd och en förebild för en ung förälder.

Som stödperson gör du saker tillsammans med den du stöder som ni gemensamt bestämt er för att göra. Det kan vara att bara promenera och ta en fika eller något annat som ni är intresserade av.

I mötet med barnet eller ungdomen ska du vara närvarande och kunna lyssna och diskutera det barnet eller ungdomen behöver tala om. Du ska vara intresserad av att uppmuntra till olika aktiviteter. Din insats betyder mycket för den unga personen, som ofta inte har det nätverk omkring sig som det behöver. Allt ni gör ska göras med respekt för personens behov och situation.

Kommunen erbjuder fortlöpande uppföljning, stöd och handledning samt en särskild kontaktperson.

När en person anmält sitt intresse till socialtjänsten görs en utredning av det blivande kontaktpersonen. Grundkraven på blivande kontaktpersoner är att de ska vara stabila vad gäller ekonomi, hälsa, arbete, bostad m.m. Kontroll mot socialtjänstens och polisens register genomförs.

Ersättning utgår enligt Kommunförbundets riktlinjer.