Tandvård

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Personer som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser, kan ha rätt till så kallad uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård.

Med omfattande avses personlig omvårdnad under större delen av dygnet, det vill säga minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten. Med varaktighet menas behov som förväntas kvarstå minst ett år.

Ett intyg om rätt att få nödvändig tandvård utfärdas av biståndshandläggare, LSS handläggare och särskilt utsedda distriktsköterskor i kommunen.

Biståndshandläggare
Mona Johansson
0417 - 181 78

Biståndshandläggare
Jasmin Zulic
0417 - 184 28

Biståndshandläggare
Alexandra Ruda
0417- 182 52

LSS- handläggare 
Linnea Svensson
0417 - 180 82  

LSS- handläggare 
Susanne Jönsson
0417 - 180 43

Utvecklingsledare 
Christel Nilsson 
0417 - 181 28

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
0417 - 18158

Senast uppdaterad: 2020-06-10