Boendestöd

Kontakta oss

Handläggare
Anne Pyy
0417 - 184 06
anne.pyy@tomelilla.se

Enhetschef
Ann-Christine Hildmar
0417 - 183 89
Ann-Christine.hildmar@tomelilla.se

Personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om boendestöd i hemmet.

Boendestödet går ut på att stötta dig i din vardagsmiljö och att underlätta för ett liv ute i samhället. Vi utgår ifrån ett återhämtningsinriktat synsätt, med syfte att öka självständigheten.

En av boendestödspersonalens viktigaste uppgifter är att skapa en god relation med dig och finnas till som stöd. Boendestöd sker både i och utanför det egna hemmet.

Kontaktuppgifter hittar du ovan genom att klicka på den gröna knappen kontakt.

Senast uppdaterad: 2020-06-10