Särskilda boenden i kommunen

Målet för oss i Tomelilla kommun är att du ska kunna bo kvar så länge som möjligt i det egna hemmet, även när du behöver stöd och hjälp.

När detta av olika skäl inte längre är möjligt kan kommunen erbjuda så kallat särskilt boende. Dessa är till för personer med stora funktionsnedsättningar, både äldre och yngre, som behöver omsorg och tillsyn dygnet runt.

Du kan ansöka om särskilt boende när behovet av tillsyn och omsorg eller kraven på trygghet och säkerhet är så stora att det inte längre är möjligt att bo kvar hemma i det egna hemmet med hjälp av hemtjänst.

Lägenhet i särskilt boende kan beviljas den som har ett stort behov av vård- och omsorg som inte kan tillgodoses genom hjälp i hemmet.

Med särskilt boende menar vi en egen lägenhet med hyreskontrakt på någon av våra fyra boende; Byavången, Valkyrian, Norrevång och Brinkehem. Här finns närhet till personal dygnet runt och gemensamma rum för samvaro och aktiviteter. Höj- och sänkbar säng, så kallad vårdsäng, ingår i hyran.

När du flyttar till ett särskilt boende kommer du i kontakt med många olika personer. Du får en kontaktperson som kommer att ha nära kontakt med dig i din vardag och ha kunskap om dig och din situation. Sjuksköterskan har ansvaret för de medicinska insatserna och håller kontakt med din läkare vid behov. Enhetschefen har det samlade ansvaret för vad som händer på boendet.

Besök gärna våra boenden innan du bestämmer dig för att ansöka.  I kommunen finns boenden som drivs både i kommunal- och privat regi.

Ansökan om särskilt boende görs hos kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör en bedömning utifrån just dina behov. Du har rätt att önska om det är något specifikt boende som du vill flytta till och i mån av lediga platser tar vi hänsyn till dina önskemål.

Brinkehem ligger i norra delen av kommunen. På Brinkehem har du en fantastisk utsikt över gröna, sköna Brösarps backar.

Här finns det 22 lägenheter. Enheterna på boendet är döpta efter omgivningen: Ängslyckan, Ljungen och Heden.

Ängslyckan har 7 lägenheter och Heden har 5  lägenheter anpassade för personer med demenssjukdom. Ljungen är ett serviceboende med 8 enrumslägenheter och 2 tvårumslägenheter.

Maten lagas på plats i köket på Brinkehem. Du kan välja att äta i din egen lägenhet, i köket på enheten eller i restaurangen.

På Brinkehem erbjuder vi 2 aktiviteter per dag hela veckan. Detta kan vara konstpedagogisk verksamhet, gympa eller sång och musik.

Brinkehemsvägen 3
277 55 BRÖSARP

Telefon:
0417 - 180 70

Byavången vård och omsorgsboende drivs av Förenade Care på uppdrag av Tomelilla kommun.

Byavången har 57 lägenheter varav 27 är för boende med demensproblematik, lägenheterna är fördelade på fem enheter. Varje person har en kontaktperson i personalen. Tillsammans med den boende och eventuellt en anhörig upprättas en vårdplan som sammanfattar behov och önskemål. Planen uppdateras regelbundet.  

Utifrån den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov skapas förutsättningar för ett bra, aktivt och värdigt liv. Vardagsnära aktiviteter, underhållning och sysselsättning erbjuds de boende med utgångspunkt från vad var och en önskar. Sociala, kulturella och andliga behov beaktas och olika livsåskådningar respekteras.  

Omvårdnaden i boendet medger kvarboende livet ut. Vård i livets slutskede bereds under värdiga former. Den boende ska få avsluta sitt liv med värdighet och hänsyn tas till religion, etnisk tillhörighet och integritet. Vid kontakter med närstående i dessa situationer visas omtanke och hänsyn. 

Byavägen 27 
273 31 TOMELILLA 

Telefon:
0417-181 80
0417-182 63

Norrevång ligger i den lilla, gröna och trivsamma byn Skåne-Tranås. Här finns totalt 26 lägenheter.

Fem lägenheter har två rum och kök och åtta lägenheter har ett rum med pentry. Två enheter, Lindängen (6 platser) och Stjernemosse (7 platser), är reserverade för personer med demenssjukdom. På Norrevång finns även 11 platser för korttidsvård varav en plats är för en person med demens.

All mat lagas i köket på Norrevång. Du äter i matsalen, i enhetens kök eller i din lägenhet. Om du vill ha fler än tre personer som sällskap som vill äta middag på Norrevång måste  du beställa maten innan kl 9 samma dag. 

Middagsservering i matsalen måndag-söndag mellan kl.12-13.30.

Cafeterian öppen måndag-söndag kl.8-16.30.

Gästgivarevägen 3 
273 92 SKÅNE TRANÅS

Telefon:
0417-180 44

Valkyrian drivs  av Förenade Care och ligger centralt i Tomelilla nära både vårdcentraler och affärer. På den vackra, gröna insynsskyddade innergården och på balkonger kan man njuta i alla väder. 

Det finns 40 lägenheter på ca 30 kvm vardera. Lägenheterna innehåller pentry och rymligt toalett/duschrum. 

Middagen levereras från Välagårdens kök. Frukost, kaffe och kvällsmat lagas på Valkyrian. Varje dag serveras också efterrätt på Valkyrian. Du kan välja att äta i matsalen eller i din lägenhet. Valkyrian erbjuder också kontakt och sällskap av ungdomar från Ung Omsorg.

Valkyrian går ut med ett nyhetsbrev varje månad till de boende och deras anhöriga. I det står det lite blandad nyttig information, till exempel lite om vad som sker på boendet för tillfället.

Västergatan 38
273 34 TOMELILLA 

Avdelning Blå

Telefon: 0417-181 88

Avdelning Grön

Telefon: 0417-181 89

Avdelning Gul

Telefon: 0417-181 81

Avdelning Aprikos

Telefon: 0417-181 86

Korttidsboende är en tillfällig, tidsbegränsad insats. Det kan vara en viktig tillfällig resurs som behövs för att en person ska kunna fortsätta bo kvar hemma.

Korttidsboende kan också vara aktuell under tiden en utredning pågår av den enskildes framtida behov av vård och omsorg och/eller boendeform. Korttidsboende är ofta ett stöd för närstående som behöver avlösning.

Vi har idag korttidslägenheter på flera av våra särskilda boenden. Vistelsen anpassar vi efter dina behov och förutsättningar. Vår uppgift är att utifrån ditt biståndsbeslut utföra den omsorg och omvårdnad som ditt hälsotillstånd kräver. De vardagliga situationerna används till träning och vid behov används speciella träningsprogram. Sängkläder, handdukar och badlakan ingår.

Omvårdnadspersonal och kommunens distriktssjuksköterska finns tillgängliga dygnet runt. Dagtid, helgfri måndag-fredag finns det också sjukgymnast och arbetsterapeut. Då du önskar läkarkontakt vid icke akuta behov kan distriktsköterskan kontakta din husläkare.