Har du ett stort behov av stöd och hjälp i den dagliga livsföringen och är under 65 år kan du ansöka om personlig assistans.

En personlig assistent hjälper dig i din vardag om du har svårt att äta, sköta din personliga hygien, ta av och på dig kläder, och att kommunicera med andra. En personlig assistent kan arbeta i bostaden, på arbetet och på fritiden. Det personliga stödet ska stärka dina möjligheter att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Om du beviljas insatsen får du hjälp av ett fåtal personer som är anställda för att hjälpa just dig. Kommunen, ett kooperativ eller ett privat bolag kan hjälpa till med anställning av de personliga assistenterna.

All personlig assistans upp till 20 timmar i veckan är kommunen ansvarig för. Om hjälpbehovet överstiger 20 timmar per vecka utreds och betalas assistansersättning från Försäkringskassan.

Du kan ansöka om insatsen hos kommunen eller Försäkringskassan. Personlig assistans måste sökas innan du fyller 65 år. För mer information, kontakta LSS-handläggare.

För tillfället är det företaget Junicare som är kommunalt alternativ när det gäller att anordna assistans för personer som är beviljade personlig assistans.