Har du ett stort behov av stöd och hjälp i den dagliga livsföringen och är under 65 år kan du ansöka om personlig assistans.

En personlig assistent hjälper dig i din vardag om du har svårt att äta, sköta din personliga hygien, ta av och på dig kläder, och att kommunicera med andra. En personlig assistent kan arbeta i bostaden, på arbetet och på fritiden. Det personliga stödet ska stärka dina möjligheter att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du kan ansöka om insatsen hos kommunen eller Försäkringskassan. Personlig assistans måste sökas innan du fyller 65 år. För mer information, kontakta LSS-handläggare.