Detta stöd ska underlätta för dig att ha kontakter med andra och att delta i samhällslivet.

Stödet ska vara utformat efter dina behov och önskemål och hjälpa dig att besöka vänner, delta i fritidslivet och kulturaktiviteter eller bara komma ut på promenad. För mer information, kontakta LSS-handläggare

Vill du bli ledsagare?

Är du intresserad av människor och att göra något meningsfullt tillsammans med en person som har andra förutsättningar än du? Då är kanske ledsagaruppdraget något för dig.

Vad är ledsagarservice?

Ledsagarservice är en insats som en person med funktionshinder kan bli beviljad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målet med ledsagarservice är att underlätta för personer med funktionshinder att delta i samhällslivet, samt att möjliggöra för medverkan i olika sociala och kulturella sammanhang.

Vad innebär uppdraget?

En ledsagares uppgift är att möjliggöra för personen med funktionshinder att aktivt delta i samhällslivet, samt att bryta isolering och ges tillfälle till gemenskap och social kontakt med andra människor. Ledsagningens innehåll och utformning anpassas till personens förutsättningar, intressen och behov.

Personen med funktionshinder får ett beslut om ett visst antal timmar med ledsagarservice per månad. Timmarna kan sedan användas antingen en fast dag varje vecka för en speciell aktivitet eller vid olika dagar och tidpunkter och för olika aktiviteter.