Denna insats innebär att du tillfälligt får vistas på korttidshem, hos en familj eller delta i lägerverksamhet.

Du får ett miljöombyte samtidigt som anhöriga får möjlighet till avkoppling. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan också vara en träning inför en flytt till eget boende. Korttidsvistelse kan erbjudas under kortare och längre tid och under dygnets alla timmar

Korttidsvistelse för barn, ungdomar och vuxna i Tomelilla kommun

I Simrishamn på ”Villan” har Tomelilla och Simrishamns kommun korttidsvistelse för barn, ungdomar och vuxna.  Du skall vara bosatt i Simrishamns eller Tomelilla kommun för att kunna vistas där. Det finns personal som arbetar utifrån de behov som finns. Vistelsen planeras tillsammans med dig och eventuellt dina anhöriga utifrån behov.

Alla har tillgång till ett eget rum. Utöver det finns utrymmen för samvaro och aktiviteter samt träning/förberedelse för att bli självständigare inför vuxenlivet.