Målet med daglig verksamhet är att du ska bli erbjuden meningsfulla och utvecklande aktiviteter. I den mån det är möjligt ska du ha medbestämmande och inflytande. Du ska vara i yrkesverksam ålder och får inte ha annat arbete eller gå i skola samtidigt.

I Tomelilla kommuns dagliga verksamhet finns det olika arbetsgrupper. Under arbetstid är du försäkrad av kommunen. Basen i verksamheten finns på Annexet, Västergatan i Tomelilla.

I basgruppen finns möjlighet till  att skapa, ha gymnastik, musik, baka och vara ute i naturen. Du kan välja att vara i ett snoezelrum med ljud- och ljuseffekter eller få taktil beröring. Det finns alltid handledare som ger dig stöd när du behöver och önskar.

Företagsgruppen består av olika arbetsgrupper i samhället och på Annexet. Det finns alltid handledare som ger dig stöd när du behöver och önskar.

Service 

Servicegruppen hämtar och tömmer källsorteringskärl på boende, kommunhus och företag som lämnas på återvinningsstationen.

Ica 

Gruppen är i Icas lokaler och arbetet innebär att packa upp och fronta varor, köra kundvagnar, skära bort plast och ta bort tomlådor.

Lidl

Gruppen är i Lidls lokaler och arbetet innebär att ta bort tomlådor, fylla på varor i frysen, putsa glasrutor,  fronta och vika kläder.

Gata/park

Gruppen är utomhus och arbetet innebär att plocka skräp, räfsa gångar och ta bort grenar. Gruppen sköter daglig verksamhets koloni under vår-, sommar- och höstsäsong.

Packning/Tvätteri

Gruppen är i Annexets lokaler och arbetet innebär att det packas och sorteras sminkprodukter, hyllor och olika varor från Erikshjälpen. Tvätt, strykning och vikning ingår i tvätteriuppgifter.

Bo Ohlsson

Gruppen är i Bo Ohlssons lokaler och arbetet innebär att sortera galgar, packa upp och fronta varor.

Erikshjälpen

Gruppen är i Erikshjälpens lokaler och arbetet innebär att man packar upp, sorterar och prissätter olika varor.

Media

Gruppen är i Annexets lokaler och arbetet innebär att arbeta med bilddataprogram, bilder, göra schema och laminering.

Bakning

Gruppen är i Annexets lokaler och arbetet innebär bakning av kakor och bröd.

Skapande

Gruppen är i Annexets lokaler och arbetar i skapa-projekt med olika material. Exempelvis färg, lera, pärlor med mera. En dag i veckan kommer en konstpedagog och är med i aktiviteten.  

Aktivitetsgruppen 

Gruppen ordnar aktiviteter på en gruppbostad. Exempel på aktiviteter är pyssel och bakning.                               

Du har ditt dagliga arbete på Bollerups lantbruksinstitut. På sommarhalvåret består arbetet av park- och trädgårdsarbete som gräsklippning, skyffling, räfsning och röjning.

På vinterhalvåret arbetar du ute i Norratorpsskogen och utför olika arbetsmoment. Det kan vara att dra fram grenar som sågats ner och ska flisas, stamma upp träd och plantering av ny skog. Det finns alltid handledare som ger dig stöd när du behöver och önskar.

Du och en arbetskonsulent gör en kartläggning tillsammans om vad du har för önskemål, behov och intressen. På en anpassad arbetsplats arbetar du tillsammans med personalen på arbetsplatsen, detta kallas praktikplats. Du kan praktisera på olika arbetsplatser med olika arbetsuppgifter. Praktikplatsen kan formas så att uppgifter och arbetstakt ska passa dig.

Att ha en praktik på en arbetsplats ställer vissa krav på dig. Det är viktigt att du kan vara självständig. Det är viktigt att du kan sköta tider och kontakter. På arbetsplatsen har du en handledare som hjälper till och stöttar. Arbetskonsulenten hjälper dig och personalen på arbetsplatsen och träffas för stöd och uppföljning på arbetsplatsen.  

Beställ personliga servetter av packningsgruppen

Packningsgruppen inom daglig verksamhet tillverkar servetter med personliga tryck. Du kan beställa dina egna servetter till födelsedagen och andra högtider. Det finns olika schablontrycktryck att välja på och du kan också trycka egen text.

Beställ genom att ringa eller sms:a för att boka en tid på telefonnummer 0709-95 81 61. Besök sedan daglig verksamhets lokaler på Löparegatan 1 i Tomelilla för att godkänna trycket.

Tänk på att vara ute i god tid, minst fyra veckor innan önskad leverans, för personliga tryck. Betalning kan endast ske via swish. Pris: Två kronor per servett (minsta beställning 50 servetter).

Välkommen med din beställning!