Ett personbundet trygghetslarm kan vara ett viktigt hjälpmedel för att du ska känna dig trygg i ditt hem. Du kan lätt komma i kontakt med personal från hemtjänsten och få hjälp. Larmet används till exempel om du faller och inte kan ta dig upp själv. Larmet ska enbart användas när man inte kan få hjälp på annat sätt.

Du ansöker om trygghetslarm hos biståndshandläggaren som prövar din ansökan. 

Alla larm besvaras av personal på Trygghetscentralen i Örebro. Behöver du hjälp kontaktas hemtjänstpersonal eller nattpatrullen. Vi försöker vara på plats inom 30 minuter på dagtid men nattetid kan det dröja längre.  

Vi har två olika lösningar beroende på var i kommunen du bor:

  1. Vi monterar ett personallås på insidan av din dörr i samband med att vi installerar ditt trygghetslarm. Då behöver personalen ingen nyckel utan öppnar dörren med sin telefon. Du behöver endast lämna en reservnyckel till oss.
  2. På vissa område använder vi en liten nyckelbox som du monterar på fasaden och där placeras din nyckel.

För att kvalitetssäkra trygghetslarmskedjan installerar vi nu enbart digitala trygghetstelefoner. Kommunen ansvarar för att dagligen kontrollera funktionen på trygghetstelefonen. Kommunen har avtal med telefonleverantören Tunstall.

Känner du dig osäker på om trygghetstelefonen fungerar så tryck på klockan och när operatören svarar, säg att du provlarmar. Provlarma alltid efter ett nätavbrott eller längre strömavbrott för att förvissa dig om att det fungerar. Vid kortare strömavbrott, upp till 24 timmar, fungerar larmet med batteri.

Avgiften för att hyra en trygghetstelefon är 300 kronor/månad och ingår i vård- och omsorgs maxtaxa. För samtalsavgifter på digitala trygghetstelefoner betalar du fast månadskostnad på 50 kronor. Du betalar en engångsavgift på 300 kronor för installationen av trygghetstelefonen.