Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Personer som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser, kan ha rätt till så kallad uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård.

Med omfattande avses personlig omvårdnad under större delen av dygnet, det vill säga minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten. Med varaktighet menas behov som förväntas kvarstå minst ett år.

Ett intyg om rätt att få nödvändig tandvård utfärdas av biståndshandläggare, LSS handläggare och särskilt utsedda distriktsköterskor i kommunen.

Biståndshandläggare:

Mona Johansson
0417 - 181 78

Biståndshandläggare:

Jasmin Zulic
0417 - 184 28

Biståndshandläggare:

Alexandra Ruda
0417- 182 52

LSS- handläggare:

Linnea Svensson
0417 - 180 82  

LSS- handläggare:

Susanne Jönsson
0417 - 180 43

Utvecklingsledare:

Christel Nilsson 
0417 - 181 28

Medicinskt ansvarig sjuksköterska:

0417 - 18158