På den här sidan får du råd vart du vänder dig om du blir sjuk. Sjukvårdsrådgivningen har öppet dygnet runt och kan ge dig medicinska råd. Vardagar under dagtid kontaktar du din vårdcentral. Om du blir akut sjuk ringer du 112. 

Kommunal hemsjukvård är till för personer som inte själva kan ta sig till vårdcentral eller annan vårdgivare.

Kontakta Sjukvårdsrådgivningen, telefon 1177

Om du behöver råd vid skador eller sjukdomar ringer du till sjukvårdsrådgivningen som har öppet alla dagar, dygnet runt. Sjukvårdsrådgivningen fungerar som ett komplement till vårdcentralerna. Samtalet kostar som ett lokalsamtal.

Du som är döv eller hörselskadad kan ringa den rikstäckande sjukvårdsupplysningen på texttelefon 020-33 00 00. Se mer på 1177.se

Kontakta vårdcentralen

När du behöver råd under pågående behandling, beställa tid eller förnya recept tar du kontakt med din vårdcentral. På vårdcentralen får du också hjälp med de flesta akuta sjukdomstillstånd. Vårdcentralerna har speciella tider avsatta för akuta besök.

Om du blir allvarligt sjuk eller om det inträffar en olycka:  

Ring SOS Alarm, telefon 112, och berätta vad som hänt. 

SOS-operatören larmar de resurser du behöver.

Du har rätt att söka öppen vård på vårdcentraler och sjukhusmottagningar eller hos offentligt finansierade läkare och sjukgymnaster i hela landet. 

Till öppen vård hör exempelvis besök hos allmänläkare eller sjukgymnast vid en vårdcentral eller hos en gynekolog vid en specialistmottagning vid eller utanför sjukhus. Kommunen bedriver inte öppenvård utan detta sker genom Primärvården Skåne - en del av Region Skåne.

I Tomelilla kan du vända dig till:

Novakliniken Tomelilla, Tomelilla
Pilevallsg 2, Tomelilla 
0417-146 50      

Vårdcentralen Brösarp, Brösarp
Brunnsviksvägen 4, Brösarp 
0414-39 76 00      

Vårdcentralen Tomelilla, Tomelilla
Malmöv 9 (Glashuset), Tomelilla 
0417-49 78 00      

Du som på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentral eller distriktssköterskans mottagning har rätt att få sjukvård i hemmet, så kallad hemsjukvård.

Kommunen har ansvar för sjukvården upp till sjuksköterskenivå, vilket innebär att kommunen inte har någon läkare anställd. Däremot samarbetar vi med din familjeläkare. Du behöver inte byta läkare när du får hjälp från hemsjukvården.

Bedömning om rätt till hemsjukvård görs av kommunens sjuksköterska i samråd med din läkare. Om du har hjälp från hemtjänsten eller har ett trygghetslarm innebär det inte att du automatiskt har rätt till hemsjukvård.

Kostnaden för hemsjukvård ingår i maxtaxan.

I kommunen finns det sjuksköterska i tjänst under dygnets alla timmar. Sjuksköterskan kan efter samråd med läkare utföra sårbehandling, smärtlindring, provtagning, medicindelning eller andra sjukvårdsinsatser. Hemsjukvården kan även medverka vid planering av fortsatt vård i hemmet efter utskrivning från sjukhuset.

När du blir inskriven i hemsjukvården tilldelas du en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som har ansvaret för just din hemsjukvård. Vårdpersonal inom hemtjänsten utför sedan en del av de sjukvårdande behandlingarna, efter delegation av sjuksköterskan. Det kan till exempel vara såromläggningar, hjälp med ögondroppar och hjälp att ta dina läkemedel.  

I den kommunala hälso- och sjukvården måste det finnas en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som ansvarar för att hemsjukvården är av god kvalitet och håller hög säkerhet. 

MAS utarbetar rutiner för bland annat läkemedelshantering, delegering och avvikelserapportering. I det medicinska ansvaret ingår också att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid händelser som kan leda till eller har lett till allvarlig skada eller sjukdom.

MAS har en viktig roll men ansvaret omfattar inte något primärt ansvar för enskilda patienter, men har däremot skyldighet att ingripa i enskilda fall om det krävs för att garantera en god och säker vård. Ansvaret kan betecknas som ett tillsynsansvar och de lagstadgade uppgifterna är varken underställda verksamhetschefen eller någon annan i kommunen.

Du kan kontakta MAS om du har synpunkter på hur vården bedrivs eller på hur du blir bemött i hemsjukvården.

Använd då i första hand kommunens e-tjänst för synpunkter och klagomål.

Du har även möjlighet att lämna klagomål till Patientnämnden på telefon 0770-11 00 10, eller direkt till IVO.

Synpunkter och klagomål

Använd i första hand kommunens e-tjänst för synpunkter och klagomål.

Du har även möjlighet att lämna klagomål till Patientnämnden på telefon 0770-11 00 10, eller direkt till IVO.