Rehabilitering

Kommunens rehabgrupp består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter.

Arbetet riktar sig mot dig som har ordinärt boende, särskilt boende och gruppboende/dagverksamhet inom LSS. Arbetet genomsyras av kommunens gemensamma värdegrund med kommuninvånaren i fokus.

Fysioterapeut/arbetsterapeut utreder och bedömer ditt behov av rehabilitering/habilitering.  Vi utformar insatserna tillsammans med dig och målet är att göra vardagens aktiviteter möjliga och trygga för dig och att du ska klara dig på bästa sätt.

Arbetsterapeut och fysioterapeut arbetar i team utifrån en geografisk indelning av kommunen. Kostnaden för rehabilitering och utprovning av hjälpmedel ingår i kommunens maxtaxa.

Kommunen har ett ansvar för att upprätthålla en god funktions- och aktivitetsförmåga för dig som är över 20 år som inte kan ta dig till primärvårdens fysioterapeuter och arbetsterapeuter.  

Arbetsterapeut kan bland annat hjälpa dig med:

  • bedömning och träning av aktiviteter i vardagen, t.ex. personlig vård, förflyttningar och hushållsgöromål
  • utprovning av tekniska hjälpmedel för att underlätta vardagen i hemmet
  • bedömning av boendemiljö med förslag till förändring, t.ex. i samband med bostadsanpassning.

Fysioterapeut kan bland annat hjälpa dig med:

  • bedömning, träning och behandling vid nedsatt funktionsförmåga
  • utprovning av tekniska hjälpmedel för gång och förflyttning.

Om du har svårt att klarar din vardag kan du som en del i rehabiliteringen behöva tekniska hjälpmedel. Kommunen ansvarar för tekniska hjälpmedel i bostaden för dig som är över 20 år. Bedömning, utprovning och förskrivning görs av arbetsterapeut eller fysioterapeut. 

Hjälpmedel lånas ut kostnadsfritt, men en avgift tas ut för själva förskrivningen. Det är du själv som har ansvar för rengöring och underhåll av hjälpmedlet. Om det uppstår något fel med ditt hjälpmedel ska du snarast ta kontakt med din arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Återlämning av hjälpmedel sker på lastbryggan på Välagården. Infarten är från Adelgatan. Öppettider är vardagar 9-10. Vid behov av återlämning andra tider vänligen ring telefonsvarare på telefonnummer 0417-184 23.