Kommunens rehabgrupp består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter.

Arbetet riktar sig mot dig som har ordinärt boende, särskilt boende eller på gruppboende/dagverksamhet inom LSS. 

Fysioterapeut/arbetsterapeut utreder och bedömer ditt behov av rehabilitering/habilitering.  Vi utformar insatserna tillsammans med dig och målet är att göra vardagens aktiviteter möjliga och trygga för dig och att du ska klara dig på bästa sätt.

Arbetsterapeut och fysioterapeut arbetar i team utifrån en geografisk indelning av kommunen. 

Kommunen har ett ansvar för att upprätthålla en god funktions- och aktivitetsförmåga för dig som är över 20 år som inte kan ta dig till primärvårdens fysioterapeuter och arbetsterapeuter.  Kommunen tar ut en kostnad för rehabilitering, utprovning av hjälpmedel och uthyrning av hjälpmedel.  Avgifterna ingår i kommunens maxtaxa. 

Arbetsterapeut

Arbetsterapeut kan bland annat hjälpa dig med:

  • bedömning och träning av aktiviteter i vardagen, t.ex. personlig vård, förflyttningar och hushållsgöromål
  • utprovning av tekniska hjälpmedel för att underlätta vardagen i hemmet
  • bedömning av boendemiljö med förslag till förändring, t.ex. i samband med bostadsanpassning.

Fysioterapeut

Fysioterapeut kan bland annat hjälpa dig med:

  • bedömning, träning och behandling vid nedsatt funktionsförmåga
  • utprovning av tekniska hjälpmedel för gång och förflyttning.

Om du har svårt att klarar din vardag kan du som en del i rehabiliteringen behöva tekniska hjälpmedel. Kommunen ansvarar för tekniska hjälpmedel i bostaden för dig som är över 20 år. Bedömning, utprovning och förskrivning görs av arbetsterapeut eller fysioterapeut. 

Det är du själv som har ansvar för rengöring och underhåll av hjälpmedlet. Om det uppstår något fel med ditt hjälpmedel ska du snarast ta kontakt med din arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Avgift för lån av hjälpmedel från den 1 januari 2020

Den 1 januari 2020 inför Tomelilla kommun en avgift för lån av hjälpmedel. Avgiften som är 80 kronor per månad gäller oavsett om du har ett eller flera hjälpmedel och ingår i maxtaxasystemet. I avgiften ingår förutom lån av hjälpmedlet, löpande uppföljning och service/reparation av hjälpmedlet

Återlämning av hjälpmedel sker på lastbryggan på Välagården, infart från Adelgatan. Öppettider är vardagar 9-10. Vid behov av återlämning andra tider vänligen ring telefonsvarare på telefonnummer 0417-184 23.

Köpa egna hjälpmedel

Vill du köpa egna hjälpmedel och smarta saker som underlättar vardagen kan du bland annat vända dig hit: 

Fysiska butiker:

Rehabhuset i Tomelilla
Industrigatan 8, Tomelilla

Apoteket i Tomelilla
Centralgatan 6, Tomelilla

Apotek Hjärtat i Tomelilla
Centralgatan 2, Tomelilla

Hälsolinjen i Tomelilla 
0734-64 41 44, Centralgatan 1, Tomelilla

Hjälpmedelsteknik i Kristianstad
044-32 51 50, Rörvägen 10, Kristianstad.

Webbutiker: 


Etacbutiken.se
Gulare.se
Hjalpia.se
Hjalpredan.se
Komikapp.se 
Plusvardag.se
Senior24.se
Shoppo.se
Varsam.se
KeepOn

Tänk på att du själv ansvarar för dina egeninköpta hjälpmedel. Kommunen kan inte hjälpa till med reparationer, inställningar, byten eller dylikt.