Kommunens rehabgrupp består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter.

Arbetet riktar sig mot dig som har ordinärt boende, särskilt boende eller på gruppboende/dagverksamhet inom LSS. 

Fysioterapeut/arbetsterapeut utreder och bedömer ditt behov av rehabilitering/habilitering.  Vi utformar insatserna tillsammans med dig och målet är att göra vardagens aktiviteter möjliga och trygga för dig och att du ska klara dig på bästa sätt.

Arbetsterapeut och fysioterapeut arbetar i team utifrån en geografisk indelning av kommunen. 

Kommunen har ett ansvar för att upprätthålla en god funktions- och aktivitetsförmåga för dig som är över 20 år som inte kan ta dig till primärvårdens fysioterapeuter och arbetsterapeuter.  Kommunen tar ut en kostnad för rehabilitering, utprovning av hjälpmedel och uthyrning av hjälpmedel.  Avgifterna ingår i kommunens maxtaxa. 

Arbetsterapeut

Arbetsterapeut kan bland annat hjälpa dig med:

  • bedömning och träning av aktiviteter i vardagen, t.ex. personlig vård, förflyttningar och hushållsgöromål
  • utprovning av tekniska hjälpmedel för att underlätta vardagen i hemmet
  • bedömning av boendemiljö med förslag till förändring, t.ex. i samband med bostadsanpassning.

Fysioterapeut

Fysioterapeut kan bland annat hjälpa dig med:

  • bedömning, träning och behandling vid nedsatt funktionsförmåga
  • utprovning av tekniska hjälpmedel för gång och förflyttning.

Hjälpmedel

Om du har svårt att klarar din vardag kan du som en del i rehabiliteringen behöva tekniska hjälpmedel. Bedömning, utprovning och förskrivning görs av arbetsterapeut eller fysioterapeut. 

Klicka på länken nedan för mer information om hjälmedel, avgifter, återlämning och inköp: