Korttidsboende är en tillfällig, tidsbegränsad insats med undantag av vård i livets slutskede. Korttidsboende kan vara en viktig tillfällig resurs som behövs för att en person ska kunna fortsätta bo kvar hemma.

Korttidsboende kan också vara aktuell under tiden en utredning pågår av den enskildes framtida behov av vård och omsorg och/eller boendeform. Korttidsboende är ofta ett stöd för närstående som behöver avlösning.

Vi har idag korttidslägenheter på flera av våra särskilda boende. Vistelsen anpassar vi efter dina behov och förutsättningar. Vår uppgift är att utifrån ditt biståndsbeslut utföra den omsorg- och omvårdnad som ditt hälsotillstånd kräver. De vardagliga situationerna används till träning och vid behov används speciella träningsprogram. Sängkläder, handdukar och badlakan ingår.

Omvårdnadspersonal och kommunens distriktssjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Dagtid, helgfri måndag-fredag finns det också sjukgymnast och arbetsterapeut. Då du önskar läkarkontakt vid icke akuta behov kan distriktsköterskan kontakta din husläkare.