Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken

Färdtjänsten är till för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Skånetrafiken ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst i Tomelilla kommun.

Genom att samla all kollektivtrafik hos en och samma huvudman skapas bättre service och ökade resmöjligheter, både för dig som är färdtjänstresenär och för dig som reser med allmän kollektivtrafik d.v.s. bussar och tåg. Skånetrafikens färdtjänstområde omfattar hela Skåne samt resor till och från angränsande kommuner. För resor utanför färdtjänstområdet kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Ansöka om färdtjänst eller beställa färdtjänstresa gör du hos Skånetrafiken:

Alla som har färdtjänsttillstånd via Skånetrafiken får åka gratis med kollektivtrafiken!

Med helt fria resor hoppas Skånetrafiken på att fler ska prova att åka med allmän kollektivtrafik. Det finns också en tanke om att detta ska leda till ökad rörlighet och bättre hälsa för färdtjänstresenärerna.

Nyhet: Boka din färdtjänstresa i serviceresors app

Nu kan du som har ett färdtjänsttillstånd hos Skånetrafiken gå in via app eller webb för att boka din färdtjänstresa, avboka och se andra detaljer som till exempel egenavgift.

Om du blir sjuk och behöver resa till sjukvården finns det olika sätt att göra det på. Bussar och tåg är i många fall ett bra alternativ, privatbil ett annat. Kanske ditt hälsotillstånd berättigar dig att resa med taxi?

Så här kan du resa:

Sjukresa är en resa till och från sjukvård. I de flesta fall fungerar Skånetrafikens bussar och tåg eller privatbil utmärkt för sjukresor. Om det finns medicinska skäl är det möjligt att resa med taxi. Du betalar alltid en del av resan själv. 

Kontakta Skånetrafiken om sjukresa
Sjukresefrågor: telefon 0771-77 80 90

Nyhet: Se din sjukresa i serviceresors app

Nu kan du som reser med sjukresor se dina bokade resor och avboka i serviceresors app eller på webben. Under sommaren 2021 utvecklas även möjligheten att kunna boka sjukresa via appen.

I Tomelilla kommun kan man få ledsagning utifrån något av nedanstående kriterier. Dessa baseras på tre olika lagstiftningar.

1.    Hjälp att komma ut i samhället/ledsagning – en insats enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade

Ledsagning är ett komplement till hemtjänsten och ger stöd och hjälp till den som på grund av psykiska eller fysiska funktionshinder inte klarar av att ta sig fram i samhället på egen hand. Ledsagningen utförs av hemtjänsten. Vill du ansöka om ledsagning vänder du dig till kommunens biståndshandläggare.

2.    Ledsagarservice enligt LSS

Ledsagarservice ska underlätta för dig att ta dig till och att delta i fritids- och kulturaktiviteter. Servicen är individuell. Insatsen är behovsprövad. Vill du ansöka om ledsagare vänder du dig till LSS handläggaren.

3.    Färdtjänst med ledsagare

Vill du ansöka om ledsagare under resa vänder du dig till färdtjänsthandläggare.