Demensteamets mål är att bidra till ökad livskvalitet hos demenssjuka och deras närstående genom kunskap, råd och stöd. Teamet erbjuder stöd och hjälp utifrån varje persons behov både enskilt och i grupp.

Fem frågor vid misstänkt begynnande demens

Har du eller din närstående fått sämre minne? Om du har en misstanke om begynnande demens, och du här nedan har två eller fler punkter som stämmer kan du ta kontakt för råd hur man kan gå vidare.

1.  Verkar minnet påverkat jämfört med tidigare? Glömmer tider, möten, överenskommelser, kommer på fel tid?
2.  Är det svårare att uttrycka sig, hitta ord, läsa och skriva jämfört med tidigare?
3.  Är det svårt att orientera sig i närmiljö, fjärrmiljö? Tagit fel buss, inte hittat rätt i tidigare välkända miljöer?
4.  Har det blivit svårare att utföra praktiska sysslor? Som att handla, laga mat, tvätta etc.
5.  Har personligheten förändrats - lättretlig, irriterad, initiativlös eller tendens att isolera sig?

Vännen - en mötesplats för personer med demens

Vännen är namnet på dagverksamheten för personer med demenssjukdom. Hit kan man komma efter kontakt med biståndshandläggare. I en hemlik och kravlös miljö erbjuds gästerna vistelse måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 09.30 -14.30.

Under dagen förekommer olika aktiviteter som till exempel högläsning, promenader, musik, bakning och andra köksbestyr, spel och mycket annat.

Dagverksamhetens målsättning är att:

•    Ta tillvara det friska hos varje individ
•    Öka självkänslan
•    Avlasta och underlätta för närstående
•    Skapa social gemenskap och trygghet.