Särskilda boenden i kommunen

Målet för oss i Tomelilla kommun är att du ska kunna bo kvar så länge som möjligt i det egna hemmet, även när du behöver stöd och hjälp.

När detta av olika skäl inte längre är möjligt kan kommunen erbjuda så kallat särskilt boende. Dessa är till för personer med stora funktionsnedsättningar, både äldre och yngre, som behöver omsorg och tillsyn dygnet runt.

Du kan ansöka om särskilt boende när behovet av tillsyn och omsorg eller kraven på trygghet och säkerhet är så stora att det inte längre är möjligt att bo kvar hemma i det egna hemmet med hjälp av hemtjänst.

Lägenhet i särskilt boende kan beviljas den som har ett stort behov av vård- och omsorg som inte kan tillgodoses genom hjälp i hemmet.

Med särskilt boende menar vi en egen lägenhet med hyreskontrakt på någon av våra fyra boende; Byavången, Valkyrian, Norrevång och Brinkehem. Här finns närhet till personal dygnet runt och gemensamma rum för samvaro och aktiviteter. Höj- och sänkbar säng, så kallad vårdsäng, ingår i hyran.

När du flyttar till ett särskilt boende kommer du i kontakt med många olika personer. Du får en kontaktperson som kommer att ha nära kontakt med dig i din vardag och ha kunskap om dig och din situation. Sjuksköterskan har ansvaret för de medicinska insatserna och håller kontakt med din läkare vid behov. Enhetschefen har det samlade ansvaret för vad som händer på boendet.

Besök gärna våra boenden innan du bestämmer dig för att ansöka.  I kommunen finns boenden som drivs både i kommunal- och privat regi.

Ansökan om särskilt boende görs hos kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör en bedömning utifrån just dina behov. Du har rätt att önska om det är något specifikt boende som du vill flytta till och i mån av lediga platser tar vi hänsyn till dina önskemål.

Brinkehem ligger i norra delen av kommunen. På Brinkehem har du en fantastisk utsikt över gröna, sköna Brösarps backar.

Här finns det 22 lägenheter. Enheterna på boendet är döpta efter omgivningen: Ängslyckan, Ljungen och Heden.

Ängslyckan har 7 lägenheter och Heden har 5  lägenheter anpassade för personer med demenssjukdom. Ljungen är ett serviceboende med 8 enrumslägenheter och 2 tvårumslägenheter.

Maten lagas på plats i köket på Brinkehem. Du kan välja att äta i din egen lägenhet, i köket på enheten eller i restaurangen.

På Brinkehem erbjuder vi 2 aktiviteter per dag hela veckan. Detta kan vara konstpedagogisk verksamhet, gympa eller sång och musik.

Brinkehemsvägen 3
277 55 BRÖSARP

Telefon:
0417 - 180 00 (Tomelilla direkt, växeln)

Byavången vård- och omsorgsboende drivs av Förenade Care och ligger i närheten av Tomelilla centrum, alldeles bredvid stadsparken. Boendet erbjuder 57 lägenheter varav 27 är för personer med demenssjukdom.

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor och intressen. Vi har dagliga aktiviteter, underhållning och utflykter. Helger och högtider firar vi lite extra.

Vi värnar om god vård, omsorg och livskvalitet för dig. Du har en kontaktperson som har lite extra ansvar för dig, dina behov och önskemål.

Måltiderna är en av dagens bästa stunder för många - dofter, smaker och gemenskap. Middag och dessert levereras från kommunen. Frukost, kaffe och kvällsmat lagas på Byavången.

Vår personal omfamnar begrepp som omtanke, vänlighet och service. Vi trivs på jobbet, har kompetens och erfarenhet. Vi samarbetar med ett team specialutbildad personal inom demens, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut anställda av Tomelilla kommun.

Kontakt:

Byavägen 27, 273 31 Tomelilla

Verksamhetschef: 0417-182 63

Gruppledare: 0417-181 80

Plan 1: 0417-182 72

Plan 2: 0417-182 73

Klövertegen: 0417-181 73

Vallmotegen: 0417-181 77

Lintegen: 0417-181 82

Norrevång ligger i den lilla, gröna och trivsamma byn Skåne-Tranås. Här finns totalt 21 lägenheter.

15 lägenheter har ett rum med pentry. Norrevång  är ett demensboende. I huset finns även Dagverksamheten vännen samt vår Silviasyster.

På Norrevång hyr du din egen lägenhet som du själv möblerar. Här finns  medarbetare med god kunskap om demenssjukdomar. På Norrevång erbjuder vi aktiviteter hela veckan. Det kan vara allt från kreativ verksamhet, gymnastik eller sång och musik. Allt sker utifrån dina egna vilkor

All mat lagas i köket på Norrevång. Du kan välja att äta i din egen lägenhet, i köket på enheten eller i restaurangen. Om du vill ha fler än tre personer som sällskap som vill äta middag på Norrevång måste du beställa maten innan klockan nio samma dag. Måltiderna är en av dagens bästa stunder för många – då dofter, smaker och gemenskap står i fokus. 

Frukost, lunch, middag och mellanmål serveras och ibland bakas det till kaffet. Även nattetid erbjuds något att äta eller dricka om du önskar. 

 

Gästgivarevägen 3 
273 92 SKÅNE TRANÅS

Telefon:
0417-180 44

Valkyrian vård- och omsorgsboende drivs av Förenade Care. Boendet är beläget i närhet av stadspark och landsbygd samt även med närhet till centrum och Tomelilla station. Boendet erbjuder 40 lägenheter varav 20 är för personer med demenssjukdom. På våra balkonger och den fina gröna insynsskyddade innergården kan vi njuta i alla väder.

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor och intressen. Vi har dagliga aktiviteter, underhållning och utflykter. Helger och högtider firar vi lite extra.

Vi värnar om god vård, omsorg och livskvalitet för dig. Du har en kontaktperson som har lite extra ansvar för dig, dina behov och önskemål.

Måltiderna är en av dagens bästa stunder för många - dofter, smaker och gemenskap. Middag och dessert levereras från Välagårdens kök. Frukost, kaffe och kvällsmat lagas på Valkyrian.

Vår personal omfamnar begrepp som omtanke, vänlighet och service. Vi trivs på jobbet, har kompetens och erfarenhet. Vi samarbetar med ett team specialutbildad personal inom demens, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut anställda av Tomelilla kommun.

 

Kontakt.

Västergatan 38, 273 34 Tomelilla

Verksamhetschef: 0417-180 20

Gruppledare: 0417-181 75,181 83

Aprikos: 0417-181 86

Gul: 0417-181 81

Grön: 0417-181 89

Blå: 0417-181 88

Korttidsboende är en tillfällig, tidsbegränsad insats. Det kan vara en viktig tillfällig resurs som behövs för att en person ska kunna fortsätta bo kvar hemma.

Korttidsboende kan också vara aktuell under tiden en utredning pågår av den enskildes framtida behov av vård och omsorg och/eller boendeform. Korttidsboende är ofta ett stöd för närstående som behöver avlösning.

Vi har idag korttidslägenheter på flera av våra särskilda boenden. Vistelsen anpassar vi efter dina behov och förutsättningar. Vår uppgift är att utifrån ditt biståndsbeslut utföra den omsorg och omvårdnad som ditt hälsotillstånd kräver. De vardagliga situationerna används till träning och vid behov används speciella träningsprogram. Sängkläder, handdukar och badlakan ingår.

Omvårdnadspersonal och kommunens distriktssjuksköterska finns tillgängliga dygnet runt. Dagtid, helgfri måndag-fredag finns det också sjukgymnast och arbetsterapeut. Då du önskar läkarkontakt vid icke akuta behov kan distriktsköterskan kontakta din husläkare.