Avgiften för vård och omsorg kan under 2023 vara högst  2 359 kronor i månaden. För att veta vilken avgift för vård och omsorg som du har möjlighet att betala behöver vi uppgifter om din inkomst och boendekostnad. Vid första hembesöket får du därför en blankett/ inkomstförfrågan att fylla i. Om din ekonomi är begränsad kommer avgiften reduceras.

Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan bli som högst 2 359 kronor i månaden beroende av din inkomst och boendekostnad. Maxtaxan är lagstadgad medan hyra och avgifter för mat bestäms av kommunen. Minimibelopp är ett lagstadgat belopp som ska täcka normalkostnaderna för personliga behov. Beloppen utgår från Konsumentverkets beräkningar för skäliga levnadskostnader. 

Avgifter för hemtjänst och hemsjukvård 2023

Nivå Schablontid Avgift (max)
0 Mindre än en timme 380 kr
1 1-3 timmar/månad 755 kr
2 4-9 timmar/månad 1 533 kr
3 10 timmar eller mer 2 359 kr

Övriga avgifter inom vård och omsorg 2023

  Avgift
Trygghetslarm 344 kr/månad
Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 57 kr/månad
Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 344 kr
Telefonservice (ingår i hemtjänst) 113 kr/månad
Avlösarservice/ledsagarservice * 28 kr/timme
Avlastning/korttidsboende 182 kr/dygn
Dagverksamhet Nybogatan 46 kr/dag
Tillfällig hemsjukvård 432 kr
Hyra av hjälpmedel 91 kr/månad
Hämtning av hjälpmedel 456 kr

Är du över 65 år kan du ha rätt till bostadsbidrag, detta söker du hos pensionsmyndigheten. Ring 0771-776 776 eller besök deras webbplats.