Avgiften för vård och omsorg kan under 2022 vara högst 2 170 kronor i månaden. För att veta vilken avgift för vård och omsorg som du har möjlighet att betala behöver vi uppgifter om din inkomst och boendekostnad. Vid första hembesöket får du därför en blankett/ inkomstförfrågan att fylla i. Om din ekonomi är begränsad kommer avgiften reduceras.

Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan bli som högst 2 170 kronor i månaden beroende av din inkomst och boendekostnad. Maxtaxan är lagstadgad medan hyra och avgifter för mat bestäms av kommunen. Minimibelopp är ett lagstadgat belopp som ska täcka normalkostnaderna för personliga behov. Beloppen utgår från Konsumentverkets beräkningar för skäliga levnadskostnader. 

Avgifter för hemtjänst och hemsjukvård 2022

Nivå Schablontid Avgift (max)
0 Mindre än en timme 380 kr
1 1-3 timmar/månad 692 kr
2 4-9 timmar/månad 1 410 kr
3 10 timmar eller mer 2 170 kr

Övriga avgifter inom vård och omsorg 2022

  Avgift
Trygghetslarm 310 kr/månad
Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 51 kr/månad
Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 310 kr
Telefonservice (ingår i hemtjänst) 102 kr/månad
Avlösarservice/ledsagarservice * 25 kr/timme
Avlastning/korttidsboende 164 kr/dygn
Dagverksamhet Nybogatan 41 kr/dag
Tillfällig hemsjukvård 390 kr
Hyra av hjälpmedel 82 kr/månad
Hämtning av hjälpmedel 411 kr

Är du över 65 år kan du ha rätt till bostadsbidrag, detta söker du hos pensionsmyndigheten. Ring 0771-776 776 eller besök deras webbplats.